Forside / Dirigent / Ledige dirigentjobber / Nord-Norge

Nord-Norge

Nord-Norge

Kor i Nord-Norge som søker dirigent

Tjeldsund Vocalis søker ny dirigent

Tjeldsund Vocalis, tidligere Skånland sangkor, er et blandakor som ble stiftet i 1976.
I 2020 ble Skånland sangkor og et prosjektkor enige om å slå seg sammen, og nytt navn ble da Tjeldsund Vocalis.

Ved avslutningen før ferien i år, var det 23 aktive sangere.
Repertoaret har opp gjennom årene vært allsidig både for profan og kirkelig opptreden.

For koret passer det best med øving på onsdager, med tirsdager som alternativ. Praksis har vært øvelse hver uke, med konsert/korkafé/kirke to til tre ganger per semester. Med ny dirigent kan det være mulig at praksis må justeres.

Koret avholder årsmøter hvor det velges styre og musikkutvalg. Det avholdes styre- og medlemsmøter.

Tjeldsund Vocalis er en humørfylt og hyggelig liten flokk som får mange positive tilbakemeldinger for sine opptredener.

Koret har mulighet til å leie inn en dyktig pianist ved behov.

Vi søker etter dirigent, helst med erfaring med dirigering av kor, som kan tiltre snarest mulig.

Henvendelse kan gjøres til styrets leder, Idar Danielsen, tlf. 470 49 000

Publisert 24.08.2022