Forside / Dirigent / Ledige dirigentjobber / Nord-Norge

Nord-Norge

Nord-Norge

Kor i Nord-Norge søker dirigent

Tromsø Arbeiderforenings Mandskor søker dirigent

Vil du være med å feire Nord Norges eldste kors 150 års jubileum i 2022? Da er du velkommen til å søke som dirigent og musikalsk leder!

Nord-Norges eldste aktive kor søker ny dirigent med oppstart i August 2021, da vår tidligere dirigent er flyttet fra Tromsø. Vi i Tromsø Arbeiderforenings Mandskor har årlig julekonsert i Tromsø domkirke, har ulike opptredener i byen eller i Nord-Norge, og i 2022 skal vi feire at det er 150 år siden korets oppstart i 1872.

Vi søker deg som er musikalsk, har erfaring (men ikke et absolutt krav) med korsang og evne til å inspirere humørfylte sangere. Koret har i dag rundt 20 medlemmer, og har i år repertoar for både kirke og profan. Koret øver på Torsdager.

Henvendelse til korets formann Yngve Berntsen, tlf 905 41180

Det Norske Mannskor av 1995- Tromsøs Studentsangere søker ny dirigent

DNM95 er et ambisiøst amatørkor med et jevnt høyt nivå som består av 30 sangere i alderen 20-55 år. Vi er et akademisk mannskor med tilhørighet til Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet og repertoaret er i stor grad hentet fra den klassiske mannskortradisjonen. Vi søker en dirigent som stiller krav og skaper engasjement og som ønsker å utvikle koret videre.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Høyere relevant utdanning
  • Erfaring fra korarbeid
  • Engasjement
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Behersker piano til bruk ved innøving

Vi tilbyr:

  • Engasjerte og dyktige sangere
  • Kunstnerisk frihet
  • Et tradisjonsrikt og sosialt miljø
  • Stabil og ryddig organisasjon og økonomi
  • Øvelse 3 timer i uka.

Engasjementet blir basert på en åremålsstilling på 3 år med mulighet for forlengelse. Honorar etter avtale. Vi legger vekt på relevant erfaring og personlig egnethet. Stillingen innebærer kvelds- og helgearbeid i forbindelse med øvinger, konserter og oppdrag. Noe reising må påregnes i forbindelse med korstevner, øvelseshelger og turneer.

Kontaktperson: styreleder Ovid Johan Iversen Tuven, 940 32 899, drost@dnm95.no

Søknad og CV sendes til styret@dnm95.no innen den 30. juni.