Forside / Dirigent / Ledige dirigentjobber / Trøndelag

Trøndelag

Trøndelag

Kor i Trøndelag som søker dirigent


Levanger Mannssonglag søker ny dirigent

Levanger Mannssonglag ble stiftet i 1905 og er en av Levangers store kulturaktører. Koret gjennomfører konserter, revyer og andre arrangement til stor glede for kommunens befolkning. Koret mottok i 2016 Levanger kommune sin kulturpris for sitt bidrag for kulturen. Koret øver i Musikkens Hus hver mandag fra kl. 19:30 til 22:00

Koret er en veldrevet organisasjon som gleder mange, ikke minst er de til stor glede for sykehusets pasienter hver 17. mai, og med sitt bidrag med sang på torvet 17. mai. I tillegg deltar koret på en rekke andre arrangement i løpet av året hvor den tradisjonelle julekonserten i Levanger kirke er et av mange høydepunkt.

Koret er medlem i Norges Korforbund.

Vår nåværende dirigent de siste 12 år har valgt å slutte.

Hvem er du?

Vi ønsker oss en dirigent med god og allsidig musikalsk utdanning og erfaring, gode samarbeids- og samhandlingsevner, en som utfordrer og motiverer koret. Vi ønsker en inspirerende dirigent som bidrar til korets musikalske utvikling.

Koret kan tilby:

 • Positive og lærevillige kormedlemmer, som liker å utfordres og være i utvikling
 • Mulighet for støtte til dirigentutvikling
 • En veldrevet organisasjon
 • Lønn etter avtale

Oppstart 1.januar 2024.

Spørsmål kan rettes til korets leder Trond Peder Nilsen, tlf 995 31 806

Søknad, CV inkl. referanser, sendes levangermannssonglag@outlook.com

Søknadsfrist: 15. oktober 2023

Publisert 30.05.2023

Namsos Blandakor søker dirigent fra høsten 2023

Namsos blandakor søker dirigent fra høsten -23 

Cygnus, etablert i januar 2009, som endret navn i fra 1. januar 2021 til Namsos Blandakor, er restene av Otterøy Blandakor som man vet konkret ble etablert på midten av 1930-tallet. Vi er Namsos største blandakor og har ca 22 medlemmer (men søker stadig etter flere kor-venner). Koret synger alt fra gamle gode korsanger til ting av nyere dato.  

Vi har vært på en del turer; Vi sang i Monserrat utenfor Barcelona høsten 2013, i 2015 var koret i Krakow, i 2017 i Berlin, vi har sunget i Sjømannskirken i Stockholm og i 2022 var vi i Riga og hadde forskjellige opptredener.

I 2018 kjørte vi Cabarèn KaBarEdet, med stor suksess, og vi har vært delaktige i flere lokale konserter.

Vi har jobbet mye med klang i det siste og nå søker vi en dirigent som har lyst til å utvikle koret videre. Koret trives med et bredt repertoar og varierte musikalske utfordringer, alene eller sammen med ulike samarbeidspartnere. Vi er tilsluttet Norges Korforbund, er et veldrevet kor med god økonomi og dugnadsånd.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • God og allsidig musikalsk utdanning og erfaring
 • Gode samarbeids- og samhandlingsevner

Koret kan tilby:

 • Positive og lærevillige kormedlemmer, som liker å utfordres og være i utvikling
 • Mulighet for støtte til dirigentutvikling
 • En veldrevet organisasjon

Spørsmål kan rettes til:

Korets leder Thoralf Antonsen, mobil: 905 29 075

Søknad og CV inkl. referanser, sendes thoralf.antonsen@gmail.com

Publisert 18.04.2023

 

Byneset Songlag søker ny dirigent fra høstsemesteret 2023

Hvem er vi?
Byneset Songlag -  et ambisiøst blandakor med glimt i øyet!  Vi er kjent for vårt hyggelige og inkluderende sangkormiljø som har vokst frem gjennom mange år. Koret er veldrevet og godt organisert, med en ordnet økonomi. Koret består av ca 40 medlemmer. Vi har et stort og variert repertoar som omfatter popmusikk, klassiske verk, korverk, julesanger og utdrag fra musikaler og operetter - ja det meste! Vi øver på Bydelskafeen på Spongdal hver onsdag kl. 19.30-22.00.

Byneset Songlag feiret 100 års jubileum i 2022. Til jubileumskonserten fikk vi skrevet et  eget verk for kor og solister: "Hadd´det itj vært for koret", tekst og tone av Marianne Meløy og Odd Johan Overøye. I tillegg gjennomførte vi en kirkekonsert med Frode Alnæs som gjesteartist.  

Vi er medlem av Norges Korforbund

Hvem er du?
Vi ønsker oss en dirigent med sang- og musikkfaglig kompetanse og erfaring med kor. Du må være strukturert, inspirerende og kunne samarbeide godt med koret og korets styre. Vi ønsker en dirigent som utfordrer og motiverer oss til å bli bedre.

Søkere vil bli bedt om å oppgi referanser. Det vil bli avholdt prøvedirigeringer. Vi ønsker oss ny dirigent fra 23. august 2023.

Lønn etter avtale.

Send oss en søknad med en kortutgave av CV til: Byneset Songlag v/Margrete Kviseth, marggul@online.no, innen 11.april. 
Dersom du har spørsmål kontakt leder Margrete Kviseth på mobil  926 32 708 eller marggul@online.no

Vår Facebookside finner du her: @bynesetsonglag
Vår hjemmeside finner du her: www.bynesetsonglag.net

Publisert 13.03.2023

 

Vil du dirigere og videreutvikle et av Trondheims største blandakor?

Strindheim Blandakor søker ny dirigent

Strindheim Blandakor består av i overkant av 60 aktive sangere i alderen 20+ til 70+, og er i positiv musikalsk utvikling. Vi har jobbet mye med klang i det siste og nå søker vi en dirigent som har lyst til å utvikle koret videre. Koret trives med et bredt repertoar og varierte musikalske utfordringer, alene eller sammen med ulike samarbeidspartnere. Vi er tilsluttet Norges Korforbund, er et veldrevet kor med god økonomi og dugnadsånd.

Tiltredelse for ny dirigent ønskes primært fra sesongstart i august, men det kan også være aktuelt med tidligere oppstart.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • God og allsidig musikalsk utdanning og erfaring
 • Gode samarbeids- og samhandlingsevner


Koret kan tilby:

 • Positive og lærevillige kormedlemmer, som liker å utfordres og være i utvikling
 • Mulighet for støtte til dirigentutvikling
 • En veldrevet organisasjon

Spørsmål kan rettes til:

korets leder Frede Jakhelln, mobil: 901 25 522 eller
korets dirigent Tor Halvard Nilsen, mobil: 415 01 375

Søknad og CV inkl. referanser, sendes post@strindheimblandakor.no

Søknadsfrist: 15. april

Publisert 13.03.2023