Forside / Dirigent / Ledige dirigentjobber / Hedmark

Hedmark

Hedmark

Kor i Hedmark søker dirigent

Storsjøkoret søker ny dirigent

Vi er et blandakor fra Nord-Odal som trenger ny dirigent fra januar 2023.

Vi har siste året renovert repertoaret og ønsker en dirigent som kan lede oss videre i dette arbeidet. Vi har nå hatt et samarbeid med Rockeklubben og låter av blant annet Queen og Beatles har stått på programmet.
Vi liker å jobbe med prosjekter, og vil gjerne fortsette med litt sprekt sangvalg i ulike sjangere.

Vi øver 2,5 time hver uke, nå er det torsdager 19:00-21:30, men vi er fleksible.
Ta kontakt med leder om du tar utfordringen.
Hilsen Storsjøkoret v/Elin, elin.g.haugen@outlook.com
Publisert 08.09.2022

Odal Bygdekor søker dirigent

Odal Bygdekor er et amatørkor som ble stiftet i 1984 og nå har ca. 25 sangere. Vi er et uhøytidelig kor, men ønsker å låte bra. Vårt repertoar er allsidig og variert, fra musikaler og ballader, viser og pop, til klassiske stykker og korverk. Vi har en fast sommernattskonsert i juni hvert år i Sand kirke i Nord-Odal, og flere mindre konserter i løpet av året. Koristene har ulik erfaring innen stemmebruk og notelesing, men er glade i å synge og har det hyggelig sammen.

Vår dirigent gjennom flere år ønsker å slutte i september 2022. Vi søker en dyktig og engasjert dirigent som kan gjøre oss enda bedre.
Vi ønsker en dirigent som:
• kan lede koret på sangøvelser, arrangementer og konserter
• behersker ulike sjangre av musikk
• er inspirerende, engasjert og strukturert
• vil samarbeide med korets musikkutvalg

Koret har medlemmer fra både Sør- og Nord-Odal, og øvelsene foregår i Milepelen Kulturhus, Sagstua i Nord-Odal hver mandag fra kl. 19:00 til 21:30.
I begynnelsen av oktober 2022 skal koret være med på et dramatisk syngespill med lokalt tema.

Spørsmål kan stilles til korets leder Bodil Carlson, tlf. 918 64 096. Søknad sendes til bodil.carlson@online.no

Publisert 27.06.2022

Brumundkoret søker dirigent

Brumundkoret har kommet ut av «dvalen» med struttende selvtillit!
Vi er klare for å få til en 30-års jubileumskonsert våren 2023 og våre - for øyeblikket - 17 medlemmer fra Brumunddal og omegn har forstått at «øvelse gjør mester», at vi må øve noe hjemme, og prioritere korøvelsene. Stemmefiler gjør oss dessuten enda bedre!
Vårt svært uformelle blandakor øver i kirkestua i Veldre kirke hver tirsdag. Vi er ikke et kirkekor, men deltar fast på to gudstjenester i året. Annethvert år har vi ansvar for en julekonsert – ofte sammen med flere aktører.

Repertoaret vårt er allsidig: viser, musikaler, julekabaret, film- og scenemusikk, pop og litt klassisk har vi vært innom de siste 10 årene. Vi samarbeider litt med Brumunddal Mannskor når dette passer for begge korene.

De siste 3 årene har vi jobbet med både trestemte- og firstemte arrangement, drømmen er å ha nok stemmer på mannsrekka, vi har det siste året vært 5. Dette har likevel fungert bra og vi ønsker å fortsette med et variert repertoar tilpasset koret vårt, vi skal ha det moro – også når vi synger! Vi har et godt og inkluderende miljø.

Vi trenger ny dirigent fra 23.august 2022 og vi ønsker fortsatt å få med oss en engasjert og kreativ person som har god formidlingsevne, godt humør og gode samarbeidsevner.  Pianospill til mer enn husbruk er også ønskelig. Honorar som selvstendig næringsdrivende etter avtale. Koret har nå bra økonomi, og eget styret. Vi er åpne for hva en ny dirigent kan bidra med og håper at vi sammen blir enige om veien videre. Vi ser for oss en prøvetid ut året.

Vi avtaler gjerne en prøvedirigering ved oppstart igjen etter ferien.

Koret er tilsluttet Norges korforbund Hedmark. Du finner informasjon om oss der eller besøk gjerne vår Facebook side.

For nærmere opplysninger, send e-post til sekretær Hanne Krogsti Bysveen: hkrogsti@gmail.com. Evt kontakt korets leder, Marit Kopperud Pedersen på tlf 907 27 846.

Søknad med CV sendes til samme e-post.

Publiser 23.06.2022

Siri’us damekor søker sprudlende dirigent/musikalsk leder

Siri’us er et damekor med opprinnelse Brumunddal, som oppsto i 2012. Vi har variert i antall kormedlemmer i de 10 årene vi har eksistert, og rommer nå i underkant av 20 damer i voksen alder. Vår dirigent har takket for seg, etter å ha gitt koret en egen sjel og personlighet innen gospel- og soulsjangeren. Han har lært oss MYE om musikalsk uttrykk og fremføring med preg. Vi er delt i seks stemmegrupper og har vært vant til å øve etter lydfiler.

Vårt kor har stabil økonomi, et velfungerende styre som sørger for korets drift, arrangementer, søknader og faste månedlige styremøter, hvor også dirigent deltar.

Vi ønsker nå å finne en ny dirigent/akkompagnatør fra høsten 2022, som vil være med oss å bygge koret videre. Vi er åpne for å utvide repertoar og sjangre. Vi er lite vante med tradisjonelle korsatser, og trives best som entertainerkor - gjerne til solist. Vi har tidligere holdt konserter - både gospel og soul - i Hamardomen, Festiviteten og Gregers i Hamar, Teatersalen i Brumunddal og i kirkene i Ringsaker. Vi har gjennom flere år koret med Trine Rein på hennes julekonserter - noe vi ønsker å fortsette med.

Vi er åpne for å finne et godt samarbeid rundt øvingstider og steder og leter etter en omgjengelig dirigent som kan inspirere og bidra inn i vårt humørfylte fellesskap.

Vi ønsker tiltredelse av ny dirigent i august 22, med prøvetid ut året. Lønn etter avtale. Vi kan tilby dirigentkurs om ønskelig.  

Søknadsfrist 25.05.22. Søknad sendes siriusgospelkor@gmail.com.

For spørsmål ta kontakt med styreleder Vibeke Skottner tlf. 922 88 221

 

Publisert 11.04.2022

Ottestad Grendekor søker dirigent fra høsten 2022

Etter en flott innsats gjennom 10 år ønsker vår dirigent Guro Hjemli å fratre sin stilling til sommeren.

Ottestad grendekor holder til rett utenfor Hamar og ble etablert i 2012. Koret er et blandet kor bestående av ca 35 sangglade kvinner og menn i alderen 25-75 år. Vi er en trivelig og inkluderende gjeng som trives sammen. I år har koret 10 års jubileum.

Koret har hatt et variert og bredt repertoar og dette er noe vi ønsker å fortsette å ha. Vi holder to faste konserter i året, en sommerkonsert og en julekonsert; Julesyng. Konsertene holdes i Ottestad kirke.

Den 09.juni 2022 holder vi en jubileumskonsert der vi skal ha et samarbeid med lokale musikere. Vi har deltatt på flere prosjekter med andre kor opp gjennom årene både lokale kor og et kor i Sveits.

Vi har deltatt på Korvaka på Røros flere ganger.

Koret har en grei økonomi og er godt organisert.
Vi øver på Arstad barneskole hver mandag fra kl. 19:00-21:00  

Vi søker en engasjert dirigent som har lyst til å være med å videreutvikle koret vårt. Guro Hjemli har lagt et godt sangpedagogisk grunnlag for oss og vi ønsker å kunne fortsette å strekke oss videre som kor. Vi er selvfølgelig åpne for en eventuell ny dirigent sine innspill og ønsker og tenker at vi sammen blir enige om veien videre.  Det er ønskelig at dirigenten akkompagnerer på piano eventuelt andre instrumenter. Tiltredelse august 2022 med en prøvetid ut året.

Ta gjerne kontakt med korets leder Liv Fjell-Sørensen tlf.: 911 88 899, om du ønsker mer informasjon så kan hun fortelle deg mer utdypende om koret. 

Søknad sendes innen 01.05.22 til livfjells@gmail.com

 

Publisert 22.mars 2022

Kammerkoret Viva søker ny dirigent!

Kammerkoret Viva er et blandakor med base i Hamar. Koret består av 22 sangere i alderen 28-54 år. Vi har et allsidig repertoar, fra klassisk, større verker, viser, kirkemusikk og folkemusikk til jazz og pop. Koret har hatt flere samarbeidsprosjekter med blant annet Valkyrien Allstars, Hanne Krogh Vestoppland Kammerkor, Ole Edvard Antonsen, Guren Hagen, Edvard Hoem, Tanja Irene Leine, Hedmarken symfoniorkester, Vertavo-kvartetten.

Etter 20 år som leder av koret holder dirigenten vår sin jubileums- og avskjedskonsert i november. Vi søker derfor en ny dirigent fra 2022. Vi ønsker oss en dirigent som skal være musikalsk leder for koret, som inspirerer, motiverer og engasjerer, gjerne med innslag av humor. Det legges stor vekt på personlig egnethet.

Kammerkoret Viva har  2-3 oppdrag/konserter pr. semester.  En hovedkonsert  pluss noen mindre oppdrag/samarbeid. I tillegg har vi reist utenlands på konkurranser omtrent hvert tredje år. I en hektisk hverdag er dette et aktivitetsnivå som passer fint for medlemmene.

Vi følger skoleruta og øver tirsdager kl. 19:00-21:30. I tillegg har vi to øvingshelger i året og noen ganger ekstraøvelser i forbindelse med arrangementer.

Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøvedirigering og intervju etter konserten i november.

Ta kontakt med korets leder, Alf Aschim, post@kammerkoretviva.no, mobiltelefon 954 90 409, for mer informasjon.

Søknad sendes innen 1. oktober til post@kammerkoretviva.no