Forside / Dirigent / Ledige dirigentjobber / Hedmark

Hedmark

Hedmark

Kor i Hedmark som søker dirigent

Kammerkoret Collegium Vocale søker ny dirigent

Vi søker ny dirigent!

Vi kan tilby:

 • et kor med høye musikalske ambisjoner
 • et godt sosialt miljø
 • en god organisasjon med et aktivt styre og velfungerende komiteer
 • dyktige, ambisiøse og engasjerte sangere som deler gleden med å synge i et kor på høyt nivå

Collegium Vocale har høyt konsert- og aktivitetsnivå. Vi samarbeider gjerne med profesjonelle musikere og andre kor, og vi har deltatt i konkurranser både i inn- og utland.

Koret består i dag av rundt 25 sangere i alderen 25–60 år, og er politisk- og livssynsnøytralt. Vi øver fast på onsdager mellom kl 18 og 21 sentralt i Hamar. Koret har Magnhild Korsvik som stemmepedagog, og medlemmene tilbys med dette også individuell sangundervisning.

Vi søker deg som har følgende kvalifikasjoner:

 • Dirigentfaglig bakgrunn og utdanning, helst på masternivå
 • Gode pedagogiske evner
 • Stor evne til å formidle kormusikk både under innøving og i konsertsituasjon
 • Er en inspirator, motivator og utvikler både for koret som helhet og for hver enkelt sanger
 • Ønsker og evner å utvikle spennende konsertkonsepter
 • Er ambisiøs med tanke på å videreutvikle koret og ta det til nye musikalske høyder
 • Har erfaring og kapasitet som skal til for å gjennomføre administrative oppgaver som ligger til dirigentens rolle
 • Arbeider strukturert og har gode samarbeidsevner

VI tilbyr lønn etter nærmere avtale og kontrakt som selvstendig næringsdrivende. Ønsket tiltredelse er 1.august 2023.

Er du den vi leter etter? Send i så fall søknadsbrev og CV til oss. Aktuelle kandidater blir kalt inn til intervju og prøvedirigering i løpet av april/mai. Repertoar for prøvedireksjon avtales med den enkelte.

For nærmere informasjon, ta kontakt med styrets leder Kari Elise Gisnås, tlf.: 908 59478.
Søknad sendes: karielisegisnaas@gmail.com.

Søknadsfrist: 31.mars 2023

 

Publisert 13.03.2023