Forside / Dirigent / Ledige dirigentjobber / Vestland

Vestland

Vestland

Kor i Vestland fylke søker dirigent

KORMIX Askøy søker ny dirigent

Vi er en flokk sangglade mennesker som nå dessverre er uten dirigent. Håper du som leser dette har lyst til å bli dirigenten vår.

Kormix ble startet høsten 1984 og har hatt stabilt medlemstall med god rekrutering i alle år. Vi er pr i dag 48 medlemmer med god stemmefordeling i de ulike stemmegruppene, alder fra 25-75 år. Vi øver hver tirsdag fra kl19.00 til 21.30 på Erdal ungdomsskole,(ca. 15 min fra  Bergen sentrum). Repertoaret vårt er innenfor viser, pop og rock med og uten musikk. Vi har eget band bestående av to gitarer, bassgitar og piano.

Ved interesse ta gjerne kontakt snarest til meg på mobil 95790437 eller på mail marit-breivik@hotmail.com

Marit Breivik

KORMIX

Colla Voce søker dirigent

Colla Voce er et blandakor med 25 medlemmer som øver i Olsvik kirke hver mandag kl. 19.30-21.30. Koret startet opp i 2016. Dirigenten som har vært med oss siden oppstarten, gir seg nå, og vi søker derfor etter ny dirigent for snarlig tiltredelse.

Colla Voce skal gjennom sitt arbeid og konsertvirksomhet tilstrebe musikalsk kvalitetsutvikling både for koret som helhet og den enkelte sanger. Koret er en frittstående organisasjon, men ser på seg selv som en del av arbeidet i Olsvik menighet. Korets profil skal være forenlig med Den norske kirkes verdigrunnlag. 

Vi deltar fast på arrangementer i menighetens regi, for eksempel konserter i forbindelse med jul, påske, menighetens kulturfest i oktober osv. Selv om mange av opptredenene foregår i kirkelig sammenheng, legger vi også vekt på å øve inn et allsidig repertoar med sanger av ulik vanskelighetsgrad.

Vi søker etter en kompetent, pianospillende og engasjert dirigent som kan øve inn og dirigere alt fra salmer og gospel til pop og viser.

Søknad med CV og referanser sendes til collavoceolsvik@gmail.com. Spørsmål kan rettes til leder Torbjørn Andersen på tlf. 99448966. 

Tiltredelsesdato, kontraktsperiode og honorar etter avtale.

Kor é Vi søker dirigent fra 1/01-22!

Kor é Vi er et blandet kor med 48 sangglade mennesker som øver hver onsdag i Ytrebygda kirke i Blomsterdalen fra kl. 19.00-21.30. Dagens medlemmer er fra 40 år og oppover. Koret ble stiftet i 1992 og har som mål å være et kvalitetskor som liker musikalske utfordringer. Repertoaret de senere år spenner over ulike sjangre innen profan og sakral musikk, og har en god blanding av disse sjangrene. 

Kor é Vi er et veldrevet kor med god økonomi som har muliggjort at koret enten alene eller i samarbeid med andre kor og profesjonelle solister har fremført Requiem og verker av Mozart, Fauré, Vivaldi, Dvorak med flere. Vi har sunget samtidsmusikk av blant andre Rutter, Whitacre, Gjeilo og Nystedt, musikalutdrag med Les Miserables og Phantom of the Opera, samt musikk av Grieg og folketoner. 

Vi har et godt sosialt miljø og drar på kortur/utenlandstur ca. hvert annet/tredje år.

Korets aktiviteter og profil bygger på en rullerende 3 års strategiplan.

Vi søker en dirigent og kunstnerisk leder som kan inspirere oss videre fremover, er allsidig og fleksibel, har god kompetanse innen korledelse, og evne til strukturert arbeid i en hyggelig atmosfære. God bakgrunn innen musikk og korledelse, samt trygghet i rollen er viktig. Både formal- og realkompetanse vil bli vurdert. Tiltredelse ønskes fra medio januar 2022. 

Stillingen er ledig fra 1.januar 2022, og honoreres etter avtale.

Kontakt styreleder Nina Elin Andresen tlf. 92285794 / ninaelin.andresen@gmail.com, for spørsmål om stillingen/koret og for å avtale et møte/intervju. Se også vår hjemmeside https://korevi.no/

Søknad med vedlagt CV sendes snarest mulig til korets epost: koretkorevi@gmail.com. 

Innkomne søknader behandles fortløpende.

Sangkoret Safir søker dirigent!

Sangkoret Safir trenger ny dirigent så snart som mulig. Koret er medlem NKF. Vi er rundt 30 sangglade medlemmer av begge kjønn. Vi er et sentrumskor og øver i Nord-Norgehuset hver torsdag fra kl 19 til kl 21.30. I tillegg pleier vi å ha seminarhelg både høst og vår. Vi ønsker en dirigent som kan inspirere oss og som kan gi oss nye utfordringer. 

Safir ble stiftet i 1951. Vi er et veldrevet kor med god økonomistyring og som er glad i å reise både i Norge og i utlandet. Koret deltar på sangerstevner/festivaler, arrangerer egne konserter, nyttårskonsert og eventuelt andre arrangement i regi av NKF og inviterer til og deltar på korkaféer. Repertoaret spenner vidt – fra enkle viser og populærmusikk til kirkemusikk og utdrag fra musikaler. Vi jobber i en "3-årssyklus", med en stor konsert hvert tredje år, en utenlandstur hvert tredje år og hvert tredje år har vi ingen andre planer enn å øve og utvikle oss.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Tydelig dirigent
 • Relevant utdanning
 • Erfaring fra korarbeid
 • Engasjement
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Formidle gode sangteknikker
 • Behersker piano til bruk ved innøving

Vi tilbyr:

 • Engasjerte sangere
 • Et tradisjonsrikt og sosialt miljø
 • Stabil og ryddig organisasjon og økonomi
 • Øvelse 2,5 timer i uken

 

Kontakt: Kari Jæger Holm, telefon 97666043, e-post karijholm@gmail.com, for å avtale et møte/intervju.

 

Publisert 8/11-21

Follesø mannskor søker dirigent!

Follesø Mannskor ble etablert i 1914 og består av rundt 25 medlemmer. Koret øver på Follese Skole onsdager 18:30-21:00. Follese ligger ca 20 minutter fra Bergen sentrum.

Follesø Mannskor arrangerer jevnlig konserter, ofte i samarbeid med andre kor. Koret deltar gjerne på ulike treff og arrangement for kor. Follesø Mannskor har tradisjon for å delta i konkurranser både nasjonalt og internasjonalt, og har mange fine plasseringer å vise til. Samtidig som koret ønsker å videreføre denne arven ønsker vi å utvikle korets appell for en ny generasjon med sangere og publikummere.

Vi søker en dirigent som har kompetanse i sang og stemmebruk og som trives med å jobbe med kor med et bredt musikalsk repertoar. Vi ønsker at vår neste dirigent skal bygge videre på korets kvaliteter kombinert med nye impulser. Du må beherske piano til bruk i innstudering og ha god evne til kommunikasjon og samarbeid.

Stillingen er ledig fra 1. januar 2022, og honoreres som selvstendig næringsdrivende. Søknad sendes snarest mulig. Innkomne søknader behandles fortløpende.

Hvis du lurer på noe, så ta kontakt med korets leder:
Tom Osnes Svellingen (styreleder)
97737588

leder@folleso-mannskor.com

 

Publisert 4/11-21

SydVestkoret søker dirigent!

SydVestkoret søker en strukturert og inspirerende dirigent fra 1. januar 2022.

Litt om oss; SydVestkoret er et allsidig blandakor som ble etablert i 1994, og består i dag av rundt 33 medlemmer. Koret øver i Sælen kirke hver tirsdag kl. 18.30 – 21.00. 

Vår visjon er at vi skal «være et godt kor å synge i»– noe som gjenspeiler seg i et godt sosialt miljø der smil og latteren sitter løst. Koret ønsker å utvikle seg musikalsk både ved å ha en bredde i repertoaret og å utvikle korets klang og sangteknikk. Vi deltar på forskjellige arrangementer når det byr seg, alt fra korkafeer til konserter. 

Vi søker er en dirigent som kjenner seg hjemme både i et klassisk og et rytmisk repertoar, som behersker piano til bruk i innstudering, og som har grunnleggende kompetanse i sang og stemmebruk. Vi ønsker oss en dirigent med god evne til kommunikasjon og samarbeid for å nå felles mål og resultat. 

Stillingen honoreres som selvstendig næringsdrivende etter avtale. (Stillingen er ledig fra 1.januar 2022) Søknadsfrist snarest. Søknader behandles fortløpende. 

Hvis du tror dette passer for deg eller har spørsmål, ta kontakt med korets leder. 

Kontaktperson: Tone Lerøen (Styreleder) Mobil: 99620247 Mail: toneleroen@hotmail.com  Søknad og CV kan også sendes på mail til sydvestkoret@gmail.com