Forside / Aktiviteter og konserter / Landsfestival for kor 2024 i Kristiansand / Seminarer

Seminartilbud

Seminartilbud

Knuden Kristiansand kulturskole

Seminarene holdes på Knuden Kristiansand kulturskole.

Seminar om musikk og helse

Fredag 31. mai kl. 16.00 – 17.30 
i Storsalen i 1. etasje på Knuden Kristiansand kulturskole 

Vi inviterer vi til seminar om musikk og helse, aktualisert av NRKs TV-serie Demenskoret. Kristiansand har også fått sitt eget demenskor, Gullstrupene! De vil innlede seminaret med en minikonsert, ledet av dirigent Solveig Waage/pianist Torstein Andersen. 

Her deler fagpersoner innen tema nyttig kunnskap, under ledelse av Maria Elise Thorkildsen.

Innledere:

Helene Waage er universitetslektor ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og underviser i opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling. Helene har doktorgrad fra Universitetet i Agder hvor hun undersøkte hvordan personer med demens og deres nærmeste kan bruke sang som del av kommunikasjon, samhandling og samvær i dagliglivet. Helene har også musikkutdanning fra NMH og UiO og har lang fartstid som allsidig utøvende musiker. Intervju om Helenes doktorgradsforskning kan leses her. 

Hege Bjørnestøl Beckmann er førsteamanuensis i musikk ved Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder. Beckmann underviser blant annet i musikk i grunnskolelærerutdanningen. Beckmann forsker på hvordan musikk og kulturelle aktiviteter på ulike måter kan påvirke menneskers opplevelse av helse. Hun har en ph.d.-grad fra Norges Musikkhøgskole hvor hun undersøker hvordan ungdom opplever daglig bruk av musikk som en helseressurs. 

Solveig Kjølberg er utdannet musikkterapeut fra Norges musikkhøgskole. Hun er opptatt av musikkens muligheter for å skape gode rom for integrering, nettverksbygging og sosial deltakelse i samfunnet. Mye av hennes arbeid som musikkterapeut har hatt denne samfunnsterapeutiske vinklingen. Kjølberg er ansatt ved UiA der hun er universitetslektor ved barnehagelærerutdanningen, samt i mindre stillinger i Arendal og Grimstad kulturskole der undervisning i tverrfløyte, babysang og koret Korall er arbeidsoppgavene. 

Korall er et kor for ungdommer med funksjonsvariasjoner, tilknyttet Arendal Kulturskole. Koret ble opprettet i 2019 med Kjølberg som igangsetter, i tett samarbeid med kulturskolerektor Martha Marita Hansen som gjorde oppstart og videre drift mulig. Det startet som en sanggruppe, og har utviklet seg til å bli et aktivt kor med eget band som får flere spennende oppdrag i Arendals kulturliv. Integrering og synlighet i byens kulturliv er viktige målsettinger, samt å tilby et trygt og godt sosialt miljø som bidrar til mestring og utvikling for deltakerne

200 plasser. Gratis for festivaldeltakere PÅMELDING HER

Workshop i improvisasjon for korsangere

Lørdag 1. juni
i Kammersalen i 4. etasje på Knuden Kristiansand kulturskole   

Kurs 1: kl. 13.45-15.15
PÅMELDING

Kurs 2: kl. 15.45-17.15
PÅMELDING

I Kammersalen i 4. etasje på Knuden Kristiansand kulturskole skal Vemund Grunde Kjelstad bruke håndtegnsystemet Vocal Painting til å guide korsangere i å skape ny musikk i øyeblikket.

Vemund er lektor i musikk og har mastergrad i rytmisk korledelse. Vi lærer hvordan vi i fellesskap kan skape ny musikk gjennom aktiv lytting, samarbeid, kreativ utfoldelse og en leken innfallsvinkel til det å synge sammen.

Vemund og seminardeltakerne får opptre under banketten i Aquarama lørdag kveld!

100 plasser per kurs
Gratis for festivaldeltakere! Husk påmelding!