Forside / Aktiviteter og konserter / Kurs i sangteknikk

Med stemmen som instrument

Med stemmen som instrument

Kurs i sangteknikk for kor med dirigent

 
Norges Korforbund har gleden av å kunne tilby medlemskor og dirigenter kurs i sangteknikk. Korsangere ønsker gjerne å klinge best mulig sammen, og de fleste dirigenters drøm er at koret klinger like homogent som «én stemme».
 
Norges Korforbund har kartlagt godt kvalifiserte sanginstruktører og –pedagoger fra hele landet og ditt kor kan nå enkelt bestille kurs av høy kvalitet fra oss.

I 2022 gir Norges Korforbund 2000,- kroner i støtte til 20 kor som vil gjennomføre dette kurset. Denne ordningen er foreløpig ikke videreført for 2023. 

Innhold

I dette kurset får koret en innføring i temaer som holdning, pusteteknikk, vokalplassering, klang, intonasjon, artikulasjon, tekstbehandling og stemmens registre og funksjoner. Kurset tilpasses nivået til koret. Det stilles ingen krav til forkunnskaper for korsangerne. Kurset tar utgangspunkt i korets eget repertoar.

Korets dirigent har en viktig rolle i kurset. Dirigenten og kursinstruktøren finner sammen ut hva det er viktig å jobbe med.

Omfang

Det er opp til koret hvor mange kursdager dere ønsker. Minimum er to kvelder eller en full dag i helg.
 

Pris og økonomisk støtte

Koret betaler 4000,- kroner per øvingskveld (f.eks. på korets vanlige øvingsdag) eller 7500,- kroner per dag for hele kursdager (helg). I tillegg kommer reise og eventuell overnatting for instruktør. (Nye satser gjeldende fra 1. januar 2023)

Utbetalingen av støtten fra oss gjøres når evalueringsskjema er sendt til oss.
Flere av Norges Korforbunds distriktsledd gir støtte til disse kursene. Dette blir du informert om når du tar kontakt.
 

Hvordan bestille kurs

For å kunne gi dere gode forslag til instruktører, så trenger vi en samtale med dirigenten deres. Det enkleste er hvis dirigenten kan sende oss en e-post om når det passer å bli oppringt. Sammen finner vi så aktuelle instruktører i din landsdel som passer ditt kor.
 
Send en mail til musikkfaglig korkonsulent i Norges Korforbund Sør-Øst, Inger-Pernille Stram​rud, inger-pernille.stramrud@korforbundet.no

Norges Korforbund ser fram til å gjøre vegen kort mellom våre medlemskor, deres dirigenter og den viktige kunnskapen omkring «Stemmen som instrument».
 
Her finner du fullstendig kursbeskrivelse: