Forside / For Kor / TONO-avtale

TONO-avtale

TONO-avtale


Alle kor som holder en konsert - åpen for publikum - er pliktig å betale et vederlag til TONO, som ivaretar komponistenes og produsentenes rettigheter, slik at de kan fortsette å produsere musikk.

Vi gjør det enklere for deg! 

Som medlem av Norges Korforbund er ditt kor dekket av en kollektiv avtale med TONO.

Denne avtalen gjelder konserter som korene selv arrangerer. Norges Korforbund betaler vederlag til TONO for korene for korkonserter med billettinntekter opp til kr. 50 000,-, men korene plikter å rapportere hvilken musikk som er brukt på en konsert.

Her rapporterer du

Korene må sende inn program til TONO fra alle konserter slik at TONO skal kunne betale opphavspersonene i de ulike musikkverkene. 

Dette kan gjøres på to måter:

1. Send inn PDF-fil av konsertprogram til tono@tono.no. Dette forutsetter at programmet har informasjon om komponist, arrangør og tekstforfatter.

2. Fyll ut programmet i dette word-dokumentet og send til tono@tono.no 

Musikkrapport TONO.doc

Dersom konserten hadde billettinntekter på under 50 000,- kroner, så kan dere velge mellom alternativene over. Dersom konserten hadde billettinntekter på 50 000,- kroner eller mer, så må alternativ 2 over benyttes.

Hva avtalen gjelder

  • Konserter koret selv arrangerer med brutto billettinntekter på inntil 50.000 (eventuelt maksimum 500 besøkende, dersom det ikke  kreves billettinntekter). Eventuell billettavgift kan trekkes fra bruttobeløpet.
  • Konserter på festivaler, innenfor samme billettinntektsramme.
NB!
For konserter med brutto billettinntekter på mer enn kr 50.000, skal koret betale 5 prosent opp til 200 000 kroner, og deretter normale satser over dette til TONO. 

Ved rapportering er det viktig at koret opplyser hvem som er "ansvarlig arrangør" (og kontaktperson) når melding om en opptreden sendes inn til TONO. Det er det arrangerende medlemskoret som skal levere rapport. Rapporteringen har ingen økonomiske konsekvenser for koret, dette er en del av avtalen med TONO.

NB! Husk å opplyse om medlemskap i Norges Korforbund.

Annen arrangør enn medlemskor

Dersom noen andre enn et medlemskor er arrangør for konserten, gjelder vanlige tariffer for konsert

Om et medlemskor er invitert til å synge på et arrangement som ikke er arrangert av et annet medlemskor, må arrangøren betale vederlag til opphavspersonene gjennom TONO. Et medlemskor må stå som arrangør for å gjøre TONO-avtalen gyldig.

Eksempler for å gjøre det enklere å forstå ...

Konsertserier: Dersom koret ditt har flere konserter, men med nytt publikum for hver konsert, så regnes dette som separate konserter i TONO-sammenheng. Dette gjelder selv om konsertene har akkurat samme innhold. Dersom billettinntektene er under 50 000,- for hver konsert, så er TONO-vederlaget dekket av Norges Korforbunds avtale.
Opptreden på lukkede tilstelninger: Om et medlemskor opptrer på en tilstelning som ikke er åpent for allmennheten ( julebord, seminar o.lign.) vil dette kreve TONO-rapportering fra firmaet/arrangøren fordi opphavsmennene har en enerett og krav på vederlag. Da gjelder vanlige tariffer​ for ikke-​medlemmer

Sang på  institusjoner: Om et kor synger på et sykehjem, skole eller annen kommunal institusjon, har kommunene avtale med TONO og koret slipper å rapportere musikkbruken, det er kommunens ansvar.

Unntakene - ikke omfattet av avtalen

  • Musikkdramatiske verk som musikal og opera, herunder såkalte konsertversjoner eller andre utdrag av slike. Det man er opptatt av her er at korene ikke kan fremføre hele musikkdramatiske verk. Man kan heller ikke lage sine egne konsertversjoner med mange verk fra samme musikal. MEN det er selvfølgelig helt greit å fremføre enkelstående melodier og låter fra musikalen/det musikkdramatiske verket på en konsert og som da skal rapporteres til TONO på vanlig måte.
  • Internett/online/mobil.  NB! TO​NOs samtykke må innhentes på forhånd.
  • Lydfesting/innspilling av musikk.  NB! NCBs samtykke må innhentes på forhånd hvis opptaket skal brukes i kommersiell sammenheng eller publiseres på annen måte.
  • Komposisjon av bestilte musikkverk (bestillingshonorar) og leie for bruk av notemateriale.                                                                        

Klikk her for å lese artikler om TONO-rapportering og rettigheter på Korbloggen.

Regler for å publisere musikk på nett finner du her