Forside / For Kor / Forsikring

Forsikring

Forsikring

 
Norges Korforbund har i samarbeid med Norsk Musikkråd en rammeavtale med If Skadeforsikring. Forsikring må tegnes av det enkelte kor og innmelding/bestilling må skje gjennom Norges Korforbund.
Når koret tegner forsikringsavtale, så løper denne til den blir sagt opp.

Verdisaksforsikring og ulykkesforsikring (avtale AG03026). 

Pris, kr. 35 pr. medlem
Verdisak
Forsikringen dekker lagets eiendeler som medlemmet har fått utlevert eller som befinner seg i lagets øvingslokale eller på lager. Lagets eiendeler er forsikret for kr. 10 000 multiplisert med antall medlemmer – maksimalt kr. 200 000. 
Verdisaksforsikringen omfatter for eksempel fane, lydanlegg og instrumenter. Den gjelder over hele verden og dekker skade når utstyret står på lager, brukes på øvelse eller konsert, er under transport og opphold underveis.
Forsikringen kan også dekke private eiendeler som ikke er dekket på annen måte med maks. kr. 10 000.
Maksimal forsikringssum kan utvides med tillegg på kr. 50 000. Pris, kr. 700 pr. tillegg.
Ulykke
Menerstatning ulykke   : Kr. 500 000
Dødfallerstatning ulykke  : Kr. 50 000
Forsikring av bunader for korets medlemmer
Dette er en egen forsikring som må tegnes separat. Den dekker bunad med utstyr, men ikke utstyr man leier. Forsikringsbeløpet er maks. 50 000,- kroner per bunad. Pris: 210,- kroner per bunad per år. Gi beskjed til post@korforbundet.no om hvor mange bunader dere ønsker å få forsikret. 

Ansvarsforsikring
Kor som er tilsluttet Verdisak- og Ulykkesforsikringen (se ovenfor), er også omfattet av Ansvarsforsikring betalt av Norges Korforbund. Forsikringssum kr. 10 000 000. Denne forsikringen omfatter også arrangementer i regi av Norges Korforbund og forbundets ulike distriktsledd.


Yrkesskadeforsikring for dirigenter

Pris, kr. 220. 
Kor med arbeidsgiveransvar er lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikrng på sine ansatte.
​Bestill forsikring hos Norges Korforbund på tlf. 22 39 68 50 eller på e-post: post@korforbundet.no.
Kontaktperson i If er: Kathrine Høyem Øren, Storkundeansvarlig Bedrift 

Telefon: +47 952 72 749
E-post: kathrine.hoyem.oren@if.no

Ved skade. Ring 02400