Forside / For Kor / Rekruttering

Rekruttering

Rekruttering

Rekruttering - et evig pågående prosjekt

Et kor er som en levende organisme. Det er stadig bevegelse. Noen slutter og andre kommer til. 

Mange flere ønsker å synge i kor

Norges Korforbund ønsket å kartlegge befolkningens holdning til kor og korsang, og engasjerte Norstat til å rekruttere en representativ gruppe av Norges voksne befolkning, i august 2022. Resultatene er interessante og lovende for norske kor:

17 % (11 % menn og 24 % kvinner) oppgir at de kunne tenke seg å synge i kor. Det betyr at 728 600 mennesker kunne ha lyst til å begynne i kor. Dette er i tillegg til dagens ca 170 000 kormedlemmer.

Mange ønsker seg en sosial arena og tilhørighet. Noen har store kunnskap om sang og høye ambisjoner, mens andre er mest opptatt av gleden ved å synge sammen med andre.

Uansett hva du er på jakt etter skal det finnes et kor for alle. Test vår "kor-velger". eller ta kontakt med ditt lokale distriktsledd for et godt råd.

Finn flere detaljer fra undersøkelsen her.

______________________________________________________________________________________________

Hvordan starte et kor? 

Finner du ikke koret du ønsker deg å bli en del av i ditt nærmiljø? Da kan det være en mulighet å starte et nytt kor. Er dere en liten gjeng som vil synge og trives sammen er det et godt utgangspunkt. Vi vet at det sosiale limet er viktig for korets suksess.

Dette må du tenke på:

1. Hvem er koret til for?
Skal koret ha en spesiell tilknytning til et sted eller kanskje til en bedrift? Skal koret være åpent for alle eller skal det være visse krav de de som ønsker å være med? Hvilke typer musikk ønsker dere å synge? Hva skal koret hete?

2. Hva slags ambisjonsnivå skal koret ha?
Er det viktigst for dere å skape en sosial arena, vil dere arrangere store konserter eller delta i NM for kor? Kanskje vil dere delta med underholdning i lokale arrangementer? Dette er viktig å avklare i korets vedtekter, da det vil legge føringer for både øvelser, medlemmer og dirigent.

3. Hvor og når skal koret øve?
Tid, sted og omfang av øvelser betyr mye for kormedlemmer og henger sammen med korets ambisjoner. Skal det være ukentlige øvelser? Seminarer og øvingshelger? Må medlemmene regne med å øve hjemme i tillegg?

4. Hvem skal lede koret?
Dersom du som starter koret selv er dirigent er det en god start, men vi ser at det er en stor fordel å ha en administrativ leder og en musikalsk leder. Dersom koret skal finne en profesjonell dirigent skal denne ha honorar. Stilling kan utlyses på kor.no og dere kan finne nyttig informasjon om dette på FONOKO

5. Meld koret inn i Norges Korforbund og få tilgang til Korhåndboka – et godt verktøy for alt det praktiske arbeidet rundt det å starte et kor. Koret ditt får tilrettelagte støtteordninger, invitasjon til kurs og felles arrangementer og synlighet på kor.no.

Vi hjelper gjerne!

Hvis du trenger råd og tips om oppstart av et nytt kor, så ta gjerne kontakt med oss: post@korforbundet.no.

Vi vil gjerne at det skal finnes et kor for alle.

Lykke til!

Korsanger mann

_____________________________________________________________________________________________

Ukrainske flyktninger - en berikelse for koret

Mange flyktninger kommer fra Ukraina til Norge i disse dager - det er i stor grad kvinner og barn, og mange med tung bagasje. Vi vet også at disse bærer med seg en viktig sangkultur og tradisjon. I en vanskelig tid kan sang være en flott måte å koble ut litt og tenke på noe annet. Det kan også være en fin mulighet for å dele egen kunnskap med norske kor, og til å bli integrert i et lokalsamfunn. 

Tips og ideer dersom koret ønsker å invitere flyktninger inn

  • Norsk Musikkråd har utarbeidet en god veileder for hvordan komme i gang. 
  • Her kan du finne et allsanghefte med ukrainske sanger og norske sanger med ukrainsk tekst.
  • Den Ukrainske nasjonalsangen i gode korarrangementer og lydskrift finner du til fri bruk her.

Hva er det lurt å tenke på når et nytt medlem oppsøker koret? 

  1. Inkluder nye medlemmer i det sosiale miljøet. Spesielt viktig er at de har noen å snakke med i pausene. En fadderordning kan være en god løsning. 
  2. Avklar forventningene. De som ikke er vant til kor trenger kanskje en prat om hvordan dere pleier å gjøre det i forbindelse med øvelser, konserter, antrekk, fester og turer. Dersom nye ikke behersker norsk fullt ut, dobbeltsjekk at de har fått med seg beskjeder. 
  3. Tips utenlandske kormedlemmer om at synging i kirken ikke trenger å være et uttrykk for at alle i koret er kristne, men at det er en del av norsk kultur og tradisjon. 
  4. Senk den språklige terskelen. Hvis man ikke forstår norsk perfekt, så må dirigenten være ekstra tydelig. Slakk litt på kravet om å kunne norske tekster utenat.  
  5. Syng en sang fra korsangernes hjemland. Kanskje kan han eller hun synge solo på denne sangen eller forklare på konserten hva teksten handler om? 
  6. Spennende kortur. Flere kor har gode erfaringer med å arrangere korturer til land korsangere kommer fra. Med et sosialt nettverk i landet er det lettere å arrangere konserter, få kontakt med lokale kor og skape spesielle opplevelser på turen. Det er selvfølgelig ikke aktuelt å reise på kortur til Ukraina nå, men kanskje på lengere sikt kan en for eksempel etablere kontakt å få et vennskapskor i landet.