Forside / Om oss / Våre distriktsledd / Vestlandet / NK Hordaland / Tilskuddsordninger

Tilskuddsordninger

Tilskuddsordninger

Tilskudd til korseminar

Norges Korforbund Hordaland har avsatt midler til seminarinstruktør som skal være til hjelp for musikalsk utvikling i korene.
Kor som har planlagt egne seminar med innleid instruktør kan søke disse midlene. Det kan være helgekurs eller innleid instruktør til ”vanlige” øvinger. Det kan ikke søkes for egen dirigent, heller ikke for repetitør. Det kan ikke søkes for instruktører som dekkes gjennom folkehøyskoleordningen. Det er kun honorar det kan søkes om (eks. ikke reiseutgifter og leie av lokaler.)

Det kan søkes om 75% av honoraret, men ikke mer enn kr 3 000,- pr. kor. 

Kor kan bare søke støtte til ett kurs pr. semester​. Kor kan søke om støtte begge semester, men ved behandling av søknader skal kor som ikke har fått støtte tidligere i samme år prioriteres.​

Søknadsfrist for vårsesongen er 31. mai
Søknadsfrist for høstsesongen er 30. november

Honoraret må dokumenteres før utbetaling finner sted.​

Last ned søknadsskjema.

Dirigentstipend


Norges Korforbund Hordaland (NKH) har stipendordning for dirigenter som ønsker å videreutvikle seg som kordirigenter.
Stipendet gjelder for kurs/seminar/studieopphold som ikke arrangeres av NKH. Søkeren må dirigere kor som er medlem i NKH. Det kan søkes om å få dekket inntil 75% av utgiftene til ett kurs pr. dirigent pr. kalenderår. Maks. beløp som innvilges er kr. 5000,-.​

Søknadsfrist: 

30. november for deltakelse i kurs i påfølgende vårsemester 01.01. - 30.06.
31. mai for deltakelse i kurs i påfølgende høstsemester 01.07. - 31.12.​

Søker skal få tilbakemelding om vedtak/innvilget stipend før semesterstart.Utbetaling av innvilget stipend skjer umiddelbart etter at NKH har mottatt rapport for gjennomført kurs samt dokumenterte kursutgifter. Stipendet er ikke oppgavepliktig.

Last ned søknadsskjema.

​​Andre tilskuddsordninger

 
Nedenfor følger et utvalg av støtteordninger som kan være relevant for kor.
Last ned oversikt over tilskuddsordninger i de ulike kommunene i Hordaland

Bergen Kommune
https://tilskudd.bergen.kommune.no/portal/ 

​Øvrige kommuner i ​Hordaland
Lenker til en del kommuner sine støtteordninger.
Ta også kontakt med kultursjef eller kulturavdelinger i den enkelte kommune for informasjon om lokale støtteordninger.
 

Tilskudd til voksenopplæring (VO-midler) 
Aktivitetsmidler for kor