Forside / Om oss / Våre distriktsledd / Vestlandet / NK Hordaland / Tilskuddsordninger / Tilskuddsmidler til mannskor

Tilskuddsmidler til mannskor

Tilskuddsmidler til mannskor

Norges Korforbund Hordaland utlyser tilskuddsmidler til mannskor som ønsker å sikre og fornye mannskorsangen i vår del av Vestland fylke.

Utlysningen er en del av Norges Korforbund Hordalands prosjektmidler gitt av Vestland fylkeskommune til prosjektet «HERRELIG SAMSTEMT – Ny giv for mannskorsangen i Vestland».


Det kan søkes om tilskudd til:


• informasjons- og markedsføringstiltak i vid forstand, egnet for presentasjon og distribuering i lokalsamfunnet og gjennom sosiale medier, gjerne med et nytt og inviterende grafisk uttrykk for formålet.

• målrettet prosjekt som stimulerer og inviterer til aktiv fornyelse og rekruttering
.
• nyskapende prosjekter som i en moderne og fremtidsrettet innpakning tjener og synliggjør mannskor.

Det kan bevilges inntil kr. 15.000.- per prosjekt, men ikke mer enn 50% av bruttokostnadene. Prosjektbeskrivelse og budsjett må vedlegges.

Søknadsfrist: 27. november 2022
Søknad sendes til e post: nk-hordaland@korforbundet.no 

 

S T Ø T T E T   A V