Forside / Støtteordninger / For medlemmer / Voksenopplæring

Opplæringstilskudd fra studieforbund (VO-midler)

Opplæringstilskudd fra studieforbund (VO-midler)

Om rapportering ​Studieplaner


Kor kan søke om tilskudd til opplæringen som foregår på korøvelsene. For å få opplæringstilskudd må koret ha minst 4 timer opplæring per semester. Musikkens studieforbund utbetaler tilskuddet to ganger årlig etter avsluttet vår- og høstsemester, når rapport er sendt inn via «Minside» på kor.no»

Man må registrere alle øvelsene koret har. Konserter kan også registreres som en del av kurset, såfremt det foregår en form for muntlig evaluering i etterkant.

Opplæringstilskuddet utbetales etter avsluttet vår- og høstsemester når rapport er sendt inn via «Minside» på kor.no. Støtten beregnes per klokketime, uavhengig av antall deltakere. Timesatsen kr 120 per time med lærer, og kr 50 per time uten lærer.

All registrering av øvelser og frammøte gjøres på "MinSide" på kor.no, og spørsmål om ordningen stilles til Norges Korforbund. Tilskuddet utbetales fra Musikkens studieforbund. 

Rapporterings- og søknadsfrister
Vårsemesteret: Så fort semesteret (øvelsene) er ferdig, senest 7. august (det åpnes for innsending 1. juni).
Høstsemesteret: Så fort semesteret (øvelsene) er ferdig, senest 5. januar (det åpnes for innsending 1. november).​ 

All må opprette kurs ved oppstart av semesteret. 

Rett på gratis øvingslokale
Kor som driver voksenopplæring har krav på gratis øvininglokale i offentlige undervisningsbygg (skoler) på hverdager mellom 17.00-21.00. Skolene kan ikke ta leie i denne perioden. Bruk utover dette må avtales særskilt. Ta kontakt med Norges Korforbund for å få en bekreftelse på at ditt kor har slik rett.

Studieforbund
Støtten til voksenopplæring til våre medlemskor gis gjennom Musikkens studieforbund. 
Se www.musi​kkensstudieforbund.no for mer informasjon. 

Vil du vite mer?
Se de andre undermenyene for mer informasjon om rapportering, studieplaner og skjemaer. For mer informasjon, kontakt Martin Borgnes, på telefon 959 00 678.

Musikkens studieforbund logo.png