Forside / Støtteordninger / For medlemmer / Frifond

Frifond organisasjon

Frifond organisasjon

Frifond er en del av overskuddet fra Norsk Tipping og øremerket arbeid rettet mot barn og unge. Det er to ordninger våre medlemskor kan søke på: Frifond organisasjon og Frifond kompetanse.

FRIFOND ORGANISASJON

Søknadskriterier

- Minst en tredjedel av deltakerne må være under 26 år (på søknadstidspunktet), eller
- Koret har 5 eller flere sangere under 26 år
- Aktiviteten må ha en demokratisk oppbygning, et allmennyttig siktemål og arbeidet foregå i lokalmiljøet.

For å kunne motta Frifondsmidler må koret fylle ut og sende oss søknad innen 15. juni hvert år. Hvor mye Frifondsmidler som tildeles, avhenger av hvor mange som skal dele på de tilgjengelige midlene og hvor mye som er i potten til en hver tid.

Last ned Norges Korforbunds egne retningslinjer for Frifond her

Våre medlemskor skal søke hos Norges Korforbund, som igjen får midlene tildelt fra Norsk musikkråd.

Søknadsfrist: 15. juni

Søknadsskjema finner du ved å logge inn på MinSide.

FRIFOND RESTART

Norsk musikkråd er viderefører ordningen Frifond restart også i år. Styret har vedtatt retningslinjer for tilskuddsordningen. Frist for å søke er 1. juni.

Søknad sendes inn på LNU og NMRs felles tilskuddsportal - https://stotteordninger.no

 
Les mer om Frifond restart her:
https://www.musikk.no/nmr/tilskuddsordninger/frifond

FRIFOND KOMPETANSE 

Våre medlemskor kan søke støtte hos Norsk musikkråd til ulike musikktiltak og kompetansehevende prosjekter med og for barn og unge under 26 år. Det kan være samarbeidsprosjekter eller andre ekstraordinære tiltak. Det gis tilskudd på mellom 20 000 og 100 000 kroner. En tredel av koret må være under 26 år.

Merk at søknad skal sendes direkte til Norsk musikkråd, ikke via Norges Korforbund.

Søknadsfrist er 15. februar.

Dere finner søknadsskjema og retningslinjer her: http://www.musikk.no/nmr/tilskuddsordninger/frifond/frifond-kompetanse-og-aktivitet

SPØRSMÅL?

For nærmere informasjon om Frifondmidlene, kontakt Martin Borgnes på telefon 22 39 68 50 eller e-post: martin.borgnes@korforbundet.no.