Forside / Støtteordninger / For medlemmer / Momskompensasjon

Momskompensasjon

Momskompensasjon

Dette er en statlig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Administrasjonen i NK samordner søknaden, og alle må søke gjennom sentralleddet. Vi benytter forenklet modell, som da gjelder alle ledd i organisasjonen. Momskompensasjon vil si at koret  får refundert en viss prosent av kostnadene de har hatt til dirigentlønn, leie av lokale, noteinnkjøp, markedsføring, reiser, konserter, osv. Grunnlaget er godkjent regnskap fra årsmøtet med totale driftskostnader for året før. Det er ingen nedre grense for å kunne søke.

I 2023 ble det utbetalt over 18 millioner til 847 kor og 22 DL som søkte. Norges Korforbund søker Lotteri- og stiftelsestilsynet om kompensasjon på vegne av alle sine medlemmer (kor, distriktsledd og hovedkontor), og midlene vil bli utbetalt fra oss i løpet av desember. Merk at koret må være registrert i Frivillighetsregisteret for å kunne søke på denne ordningen. 

Søknadsfristen er rundt 20. august hvert år. For mer informasjon, logg inn på MinSide og gå til «Tilskudd».