Forside / Støtteordninger / For alle / Grasrotandel

Frivillighetsregisteret og Grasrotandelen

Frivillighetsregisteret og Grasrotandelen

Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en andel på syv prosent av innsatsbeløpet til en lokal, frivillig organisasjon (kor, korps, idrettslag, etc).  Forutsetningen er at det frivillige laget registrerer seg i Frivillighetsregisteret.

Vi anbefaler alle å søke deltakelse i Grasrotandelen. De fleste kor i Norges Korforbund fyller vilkårene, men man kan ikke ha bestemmelser i egne vedtekter som gjør at koret eller vokalgruppen oppfattes som en "lukket krets".

Spørsmål & Svar knyttet til Frivillighetsregisteret og Grasrotandelen

Hvem bør registrere koret i Frivillighetsregisteret?
Korets leder, sekretær eller en annen i styret. Personen vil være ansvarlig for oppdatering av korets opplysninger i registeret. Denne personen må også signere registermeldingen.

Har koret organisasjonsnummer?

De som allerede er innmeldt i Enhetsregisteret fyller ut organisasjonsnummer og de opplysningene som er relevante for Frivillighetsregisteret (kommer opp automatisk). Kor som mangler organisasjonsnummer melder seg inn i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret samtidig.

Registrering for MVA?

Nei.

Har koret ansatte?

Dersom korets dirigent er selvstendig næringsdrivende, skal koret ikke krysse av for ansatte. Kor som er arbeidsgivere, dvs. lønner egen dirigent, skal registreres i AA-registeret hos NAV (dersom dirigentens lønn er høyere enn grensen for å betale arbeidsgiveravgift).

Bør regnskapsopplysninger registreres i Regnskapsregisteret?

Dette er valgfritt. Vi anbefaler å ikke registrere regnskapsopplysninger, med mindre koret har spesiell interesse av å gjøre sitt regnskap tilgjengelig for offentligheten.

Bør man registrere korets vedtekter?

Vedtektene må legges ved registreringsmeldingen når koret registrerer seg. Det er imidlertid valgfritt om man vil registrere vedtektene, dvs. gjøre dem tilgjengelige for offentligheten. 

Hvilken kategorisering/aktivitetsområde?

Relevant kategori for alle korene er 1 100 Kunst og kultur. Barne- og ungdomskor, eller kor som har medlemmer under 26 år og mottar Frifondsmidler, kan i tillegg krysse av på 13 100 Barne- og ungdomsorganisasjoner.

Se mer informasjon om Grasrotandelen her: www.grasrotandelen.no og Frivillighetsregisteret her: www.brreg.no/frivillighet.