Forside / Om oss / Våre distriktsledd / Sør- og Østlandet / NK Hedmark / Styret

Styret

Styret

Styret i Norges Korforbund Hedmark

 ​ Styret våren 2024. På bildet vises disse:

Fra venstre- Torbjørn Bækkevold, Maj Kjerstin Lysgaard, Analia Serrano Clavero, Anne Dæhli Hagen, Jørn Skaslien

Vara: Anne Tove Lismoen og Svenn Otto Hjort var ikke tilstede på årsmøtet.
Leder:
Anne Dæhli Hagen​ 
Vang Sangforening
Mobil:480 45 651
E-post: annedhag(AT)online.no
--------------------
Nestleder:
Jørn Skaslien
Grue Finnskog Sangkor
Mobil: 917 92 577
E-post: jorn.skaslien@gmail.com
---------------------

Musikkfaglig styremedlem:
Analia Serrano Clavero
Gruekoret
Mobil: 482 61 485
E-post: analiaserranoclavero@yahoo.no
----------------------

Styremedlem: 
Torbjørn Bækkevold
Storhamar Blandede Kor
Mobil:91746082

---------------------
Styremedlem:
Maj Kjerstin Lysgaard
Tangen Damekor
Mobil:93028932
e-post: majkjerstin@live.no
--------------------
Vara: 

Anne Tove Lismoen
Grue Finnskog Sangkor
Mobil:95287125
E-post: anne.lismoen@gmail.com

-------------------

Svenn Otto Hjort                                                                                                       
Brumminddal mannskor                                                                                                  mobil:97045200                                                                                                                  
e-post: svenn.otto@hjorth.no

-------------------

Valgkomite: 
Ola Johan Basmo