Forside / Om oss / Våre distriktsledd / Sør- og Østlandet / NK Hedmark / Retningslinjer for tilskudd til kor og dirigenter

Retningslinjer for tilskudd

Retningslinjer for tilskudd

Retningslinjer for søknad om utdanningstilskudd ​

 

Søknader sendes:

Leder i Norges Korforbund Hedmark
Anne Dæhli Hagen​ 
annedhag@online.no
eller
nk-hedmark@kor.no 

 
NK Hedmark ønsker å stimulere og styrke den musikkfaglige utvikling i korene, og kan gi tilskudd til kompetanseutvikling for dirigenter, hjelpedirigenter og gi tilskudd til honorardekning for innleide kursholdere til korseminarer.
 
For stemmekursene "Med stemmen som instrument" støtter NK Hedmark søkende kor med kroner 3000,- 

Styret for NKH fastsetter rammen for utdaningstilskudd og behandler innkomne søknader fortløpende. 

 

Dirigentstipend

Stipend kan søkes for deltagelse på kurs, seminarer og studieopphold. Det kan søkes om 60​% av kursavgiften. Maxbeløpet er kr. 4 000,- pr. person.

 
 

Tilskudd til deltakelse på Norges korforbunds Sommerkorskole

Sangere og dirigenter som deltar på Norges Korforbund sin årlige sommerkorskole på Toneheim kan søke NK-Hedmark om tilskudd. Tilskuddsbeløpet er kr. 3500 pr. deltaker.