Forside / Om oss / Våre distriktsledd / Sør- og Østlandet / NK Hedmark / Hederstegn

Hederstegn

Hederstegn

Statutter for Norges Korforbund Hedmarks hedersbevisning diplom med nål for 25 års medlemskap


Last opp retningslinjer og søknadsskjema: 

Statutter NKHs 25-årsnål.docx

 

Hederstegn

 

NK Hedmarks’s sangernål

NKH’s sangernål for 25 års medlemskap er innstiftet for å belønne sangere og dirigenter med minimum 25 års aktivt medlemskap i kor. Rett til 25 års sangernål har alle medlemmer innmeldt i NKH som kan dokumentere opptjeningstid i kor tilsluttet Norges Korforbund. Forslag på kandidater sendes NKH v/leder. Styret i NKH avgjør søknadene. Hvert enkelt kor er ansvarlig for at de gitte opplysninger er riktige. Utdeling av diplom med nål skjer ved en passende anledning i hvert enkelt kor. Utgifter til diplom og nåler bæres i sin helhet av NKH.

 

Norges Korforbunds hederstegn

For øvrig vises det til Norges Korforbunds hederstegn og diplom. Det kan søkes om medaljer for 40,50,60 og 70 års deltagelse i kor samt en 75 års-pin. Søknaden sendes distriktsleddet, som videresender til Norges Korforbund. Eget søknadsskjema ligger på sidene til Norges Korforbund.