Forside / Om oss / Organisasjonen / Strategi, handlingsplaner og regelverk

Strategi, handlingsplan og regelverk

Strategi, handlingsplan og regelverk

Strategi og handlingsplan

Handlingsplanen er forbundets styringsdokument i periodene mellom landsmøtene.

Handlingsplanen løfter fr​​em noen sentrale utviklingsområder so​m skal satses spesielt på i kommende landsmøteperiode. Den tar sikte på å være gjennomgående for hele organisasjonen og synliggjør ansvarsfordelingen mellom Norges Korforbund sentralt og distriktsleddene.

Overordnet strategidokument

Handlingsplan 2024 - 2026

Vedtekter​​​​

Endringer på vedtektene ble vedtatt på Landsmøtet i 2024 - disse vil bli publisert ila uke 19  første uken i mai.

Etiske retningslinjer

Her finner du Norges Korforbunds etiske retningslinjer. Disse ble vedtatt på landsmøtet i 2010 og revidert på landsmøtet 2018 og 2024. 

Derom du oppdager brudd på våre etiske retningslinjer, så bør du varsle generalsekretær Rune Brunslid, e-post rune.frank.brunslid@korforbundet.no, telefon 979 47 887.

Retningslinjer for komiteer og utvalg

Her finner du retningslinjer for Sentralstyret.

Her finner du retningslinjer for Musikkfaglig råd

Her finner du retningslinjer for Valgkomiteen.

Her finner du retningslinjer for Kontrollkomiteen.

Retningslinjer for arrangementer

Her finner du retningslinjer for Landsfestival for kor