Forside / Om oss / Våre distriktsledd / Sør- og Østlandet / NK Buskerud / Styret i NK Buskerud

Styret

Styret

NKB styret 2023 - 2024
Kor@NKBuskerud.no

Leder:
Sva
nhild Isaksen 

Sangforeningen Samklang
E-post: kor@nkbuskerud.no
Valgt for perioden 2023-2024

Nestleder:                                                                                                                               
Guri Skallist Eknes 
Kor-Int
Epost: guri.skallist.eknes@kongsberg.com
Valgt for perioden 2022 - 2024

Styremedlem
Marit Brudevoll Laulid​

Celebration gospelkor
E-post: maritl@fontenehusetkongsberg.no
Valgt for perioden 2023 - 2025

Styremedlem og musikkfaglig ansvarlig:
Tor Fretland
Con Brio
E-post: tor.fretland@gmail.com
Valgt for perioden 2023-2025
 
Kasserer
Erling Torkelsgard
Hemsedalskoret 
E-post: erling@torkelsgard.no
Valgt for perioden 2022-2024 
Styremedlem 
Kurt Undereidet
Sangkoret Fønix
E-post: kurtundereidet@gmail.com
Valgt for perioden 2022-2024
1.vara:
Olav Arne Grabriel Sønsteby
Con Brio
E-post: stetinden@gmail.com
Valgt for perioden 2023-2024
2.vara:
Gunhild Gåsvik
Sæthre Vokalforum
E-post: gunhild.g@me.com
Valgt for perioden 2023-2024 
Ikke styremedlem: 
Revisjon
Bjarne Cranner
Vox Egeri
3145 Tjøme
E-post:  bj-cra@online.no
Valgt for perioden 2023-2024