Forside / Om oss / Våre distriktsledd / Sør- og Østlandet / NK Buskerud / Styret i NK Buskerud

Styret

Styret

NKB styret 2024 - 2025
Kor@NKBuskerud.no

Leder:
Sva
nhild Isaksen 

Sangforeningen Samklang
E-post: kor@nkbuskerud.no
Valgt for perioden 2023-2025                                                                                                                           Styremedlem:
Marit Brudevoll Laulid​

Celebration gospelkor
E-post: maritl@fontenehusetkongsberg.no
Valgt for perioden 2023 - 2025

Styremedlem og musikkfaglig ansvarlig:
Tor Fretland
Con Brio
E-post: tor.fretland@gmail.com
Valgt for perioden 2023-2025
 
Kasserer
Erik Sunnvoll
Ringerike Mannskor 
E-post:
Valgt for perioden 2024-2026
Styremedlem 
John Erik Lie
Nærsnes Sangkor
E-post:
Valgt for perioden 2024-2026
1.vara:
Tom Runar Jokerud 
Con Brio
E-post: 
Valgt for perioden 2024-2025
2.vara:
E-post:
Valgt for perioden 2024-2025 
Ikke styremedlem: 
Revisjon
Bjarne Cranner
Vox Egeri
3145 Tjøme
E-post:  bj-cra@online.no
Valgt for perioden 2023-2024