Forside / Om oss / Våre distriktsledd / Sør- og Østlandet / NK Buskerud / Distriktsstevne

Sangerstevne

Sangerstevne

Distriksstevnet 2025

2025 - Hokksund

Korfestival 

Har koret ditt lyst til å arrangere korfestival  høst 2025 ta kontakt med styret. 

I samarbeid med lokale kor og styret i NK-Buskerud ønsker vi en samling for korene annen hvert år  (oddetall). 

Vakker korsang og seminarer for kor, solister og en felles middag står på programmet.
Sang fra torg, scener og offentlige steder, lokal sightseeing eller museum.   

 

NK Buskeruds årsmøte bestemte på årsmøtet i 2016 at det skal gjennomføres et fast fylkesstevne andre helgen i september hvert år.  Det ble også bestemt at fylket deles i 4 regioner; Nord, vest, øst og sør. Styret bestemmer fra år til år hvilken region som skal avholde stevnet. Videre forespørres lokale kor om å være arrangørkor og ta seg av det praktiske rundt stevnet. Ønsket er å holde arrangementene etter tur i nord, øst, vest og sør. Vi oppfordrer uansett ​kor til å søke. (NKB ser at det er for mye med et arrangement hvert år, og vil satse på annen hvert år. Vi anbefaler å flytte arrangementet til juni, da det har vist seg å være utfordrende med et arrangement rett over sommeren.)

NK Buskerud står for påmeldinger og innkreving av påmeldingsavgift og eventuelle andre betalinger i forkant, mens arrangørkoret står for de lokale arrangementene så som konserter, bespisninger, sosiale sammenkomster og eventuelle andre opplevelser for korsangerne under stevnet.

Arrangørkoret bestemmer i samråd med NK Buskerud omfanget av stevnet. Det kan være alt fra 3 dager til 1 dag. Tidligere arrangement har huset rundt fra 100 - 400 deltagere. ​

 

Korene som ønsker å sette sammen et slik arrangement vil få en mal med forslag fra styret som de kan følge under planleggingen.

 

 Tidligere arrangører:

2017: Hokksund Mannskor. 
2019: Crescendo.  

2021 Utsettes.

2023: Hokksund Mannskor