Forside / Om oss / Våre distriktsledd / Midt-Norge / NK Sunnmøre / Hederstegn

Hederstegn for medlemmer i NKSunnmøre

Hederstegn for medlemmer i NKSunnmøre

Hederstegn og Æresmedlemskap

Norges Korforbund Sunnmøre sine Æresmedlemar:
Svein Eiksund
Per Oddvar Hildre

Norges Korforbund Sunnmøre sine hederstegn er : 

  • Medalje for 20 år som aktiv korsanger.
  • Diplom og medalje i 30 år som aktiv korsanger.

 

Ved søknad om hederstegn skal det sendast inn eit skjema for kvart medlem. Styret i medlemskoret skal etter beste evne forvisse seg om på opplysningane er riktige. 

Skjema får de hos Norges Korforbund Sunnmøre. 

Søknadsskjemaet skal sende til styret i Norges Korforbund Sunnmøre innan 1. mars  

Hederstegnkandidaten må ikkje ha vært medlem i Distriktsforbundet i alle disse åra, menn år i barnekor kan ikkje takast med ved utregning av år. 

Medlemskap i fleire kor samme år skal telle som 1 songarår. 

Namn på dei som er tildelt hederstegn frå Norges Korforbund Sunnmøre, skal førast i egen protokoll. 

Her kan du laste ned 

Søknadskjema om heidersteikn NKSunnmøre

for kormedlemmer som skal ha hederstegn for 20 og 30  år i kor.

 

Hederstegn frå Norges Korforbund

for kormedlemmer som skal ha fortjenestemedalje for  

 *40 år 

 *50 år 

 *60 år  

 *70 år 

* 75 års pin som aktiv korsanger.  

Det følger diplom med medalje og pin. 

 

Alle søknader skal sendast innan 1. mars til 

Distriktskonsulent i NK Sunnmøre, Berit Solhjem, e-post :

beritsol.bs@gmail.com

Kora blir oppfordra til å respektere fristen som er sett til 1. mars  

Hederstegn 2024

Hederstegn 2023

Hederstegn 2022 

Hederstegn 2021

Hederstegn 2020

Hederstegn 2019

Hederstegn 2018

Hederstegn 2017

Hederstegn 2016