Forside / Om oss / Våre distriktsledd / Midt-Norge / NK Sunnmøre

Norges Korforbund Sunnmøre

Norges Korforbund Sunnmøre

Om Norges Korforbund Sunnmøre

NK Sunnmøre er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon. Årsmøtet er distriktsleddets øverste myndighet.

Norges Korforbund SUNNMØRE sitt overordnede mål er å gi korsangen mulighet for større utbredelse og høyere kvalitet. Dette skjer blant annet ved å:

  • opplyse og informere om korsangens musikalske og miljøskapende verdier
  • være et bindeledd mellom korene i distriktsleddet
  • iverksette ulike studie- og opplæringstiltak for korsangere, dirigenter og tillitsvalgte
  • utvikle nødvendig informasjonsmateriell
  • arrangere korstevner, konserter etc
  • samarbeide med andre kulturorganisasjoner, musikkinstitusjoner etc. i regionen
  • stimulere til opprettelse av nye kor på Sunnmøre
  • gi faglig støtte til medlemskor
  • informere om økonomiske støtteordning

Kor i distriktet