Forside / Om oss / Innspill, høringer, reolusjoner / Forslag til Statsbudsjett 2019

Flere lyspunkter i statsbudsjettet, men uvisshet om regionreformen

Flere lyspunkter i statsbudsjettet, men uvisshet om regionreformen

Flere viktige satsinger på korfeltet blir videreført i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Det er imidlertid stor usikkerhet for kor-Norge knyttet til den forestående regionreformen.

Korsang er den største kulturaktiviteten i Norge med over 100 000 utøvere. Det meste av aktiviteten i korene finansieres gjennom medlemskontingent og billettinntekter. Men den offentlige finansieringen er bærebjelken som sikrer drift og kvalifiserte instruktører. Det er derfor gledelig at det ikke er foreslått kutt i støtten til voksenopplæring gjennom studieforbund og at det er foreslått en økning i støtten til momskompensasjon.

Usikkerhet fra 2020 som følge av regionreformen

Regjeringens avtale med KrF om nye oppgaver til fylkeskommunen viser til at flytting av oppgaver på kulturfeltet skal behandles sammen med kulturmeldingen. Hagen-utvalget foreslår at aktivitetsmidler for kor og støtte til voksenopplæring gjennom studieforbund skal flyttes til fylkeskommunene fra 2020. Norges Korforbund  er bekymret for at en flytting av disse velfungerende  ordningene  vil skape mer byråkrati ved at nye rutiner og systemer må bygges opp i 11 fylkeskommuner. Det frivillige kulturlivet er tett på denne aktiviteten og en flytting til fylkeskommunen vil etter vårt syn ikke skape mindre avstand mellom søker og tilskuddsforvalter. Flere av disse ordningene krever dessuten spisset fagkompetanse som krever kobling til de nasjonale miijøene. (Her kan du lese Korforbundets høringssvar om regionreformen.)

Videreføring av kordirigentsatsing

Dirigentsatsingen til Koralliansen er nå inne i sitt andre år og det er satt i gang en rekke tiltak for å gi flere og bedre kordirigenter  i Norge. En videreføring på 3 millioner i forslaget til statsbudsjett for 2019 gjør derfor at dette gode arbeidet kan fortsette.

Kulturalliansen har kommet inn på statsbudsjettet

Kulturalliansen er for første gang inne med en bevilgning i forslaget til statsbudsjett. Kulturalliansen ble etablert i 2016 og jobber med å styrke det frivillige kulturlivets rammevilkår og posisjon. Over 30 nasjonale kulturorganisasjoner er medlemmer. Selv om det bare er snakk om 1 million kroner, så er dette svært gledelig og det gir økt forutsigbarhet for alliansen.

Behov for løft for profesjonelle kor og vokalensembler

Det er gledelig at Edvard Grieg Kor får en økning på 3 millioner kroner i budsjettforslaget. Men når det gjelder de samlede bevilgningene til profesjonelle  kor, så trengs det et langt større løft. Dersom  Kulturrådet  viderefører  sine bevilgninger,  så vil den totale støtten til profesjonelle kor- og vokalensembler bli på rundt 36 millioner kroner. Til sammenligning får profesjonelle symfoniorkesteret og andre

Regjeringens avtale med KrF om nye oppgaver til fylkeskommunen viser til at flytting av oppgaver på kulturfeltet skal behandles sammen med kulturmeldingen. Hagen-utvalget foreslår at aktivitetsmidler for kor og støtte til voksenopplæring gjennom studieforbund skal flyttes til fylkeskommunene fra 2020. Norges Korforbund er bekymret for at en flytting av disse velfungerende  ordningene  vil skape mer byråkrati ved at nye rutiner og systemer må bygges opp i 11 fylkeskommuner. Det frivillige kulturlivet er tett på denne aktiviteten og en flytting til fylkeskommunen vil etter vårt syn ikke skape mindre avstand mellom søker og tilskuddsforvalter. Flere av disse ordningene krever dessuten spisset fagkompetanse som krever kobling til de nasjonale miijøene. (Her kan du lese Korforbundets høringssvar om regionreformen.)

Videreføring av kordirigentsatsing

Dirigentsatsingen til Koralliansen er nå inne i sitt andre år og det er satt i gang en rekke tiltak for å gi flere og bedre kordirigenter  i Norge. En videreføring på 3 millioner i forslaget til statsbudsjett for 2019 gjør derfor at dette gode arbeidet kan fortsette.

Kulturalliansen har kommet inn på statsbudsjettet

Kulturalliansen er for første gang inne med en bevilgning i forslaget til statsbudsjett. Kulturalliansen ble etablert i 2016 og jobber med å styrke det frivillige kulturlivets rammevilkår og posisjon. Over 30 nasjonale kulturorganisasjoner er medlemmer. Selv om det bare er snakk om 1 million kroner, så er dette svært gledelig og det gir økt forutsigbarhet for alliansen.

Behov for løft for profesjonelle kor og vokalensembler

Det er gledelig at Edvard Grieg Kor får en økning på 3 millioner kroner i budsjettforslaget. Men når det gjelder de samlede bevilgningene til profesjonelle  kor, så trengs det et langt større løft. Dersom Kulturrådet viderefører sine bevilgninger, så vil den totale støtten til profesjonelle kor- og vokalensembler bli på rundt 36 millioner kroner. Til sammenligning får profesjonelle symfoniorkesteret og andre.

 

08/10/2018