Forside / Om oss / Våre distriktsledd / Vestlandet / NK Rogaland / Støtteordninger

Støtteordninger

Støtteordninger

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE NK ROGALAND

Korforbundet i Rogaland – Støtteordninger for kor

Norges korforbunds visjon er «Sang hele livet», noe vi i Rogaland stiller oss veldig bak. Våre satsingsområder er å:

 • Fremme musikkfaglig utvikling av dirigenter og kormedlemmer
 • Stimulere tiltak som fremmer og profilerer korbevegelsen, både for å øke kunnskapsnivå, og for å få flere med på aktiviteter

Våre tiltak for å nå disse målene er:

 • Støtte til dirigenter
 • Støtte til kompetanseheving for kor
 • Støtte til konserter og arrangement
 • Støtte til deltakelse på Korforbundets arrangement, Sommerkorskolen.

Støtte til dirigenter

Korforbundet i Rogaland kan støtte dirigenter i tiltak som gir musikkfaglig utvikling, dette er tiltak som øker kompetansen innenfor sangteknikk og kordireksjon.

Tildeling skjer som et stipend. Det er mulig å søke om inntil 75 prosent av kursutgifter, seminarutgifter, reise og opphold.

Maks beløp er 12.000 og det er bare mulig å søke en gang per år.

Støtte til kompetanseheving for kor

Korforbundet i Rogaland ønsker å støtte tiltak som fremmer musikkfaglig utvikling for kormedlemmer. Kor som planlegger seminar eller liknende med innleid instruktør kan søker om tilskudd.

Det kan ikke søkes om tilskudd dersom en bruker egen dirigent. Honorar til innleid instruktør kan dekkes med inntil 75 prosent av beløpet. Maks beløp er 10.000 kroner og det er bare mulig for et kor å søke en gang i året.

Støtte til konserter og arrangement (tidligere tiltakstøtte)

Synlighet i samfunnet bidrar til å fremme korbevegelsen. Aktiviteter som konserter, deltakelse og samarbeid med andre kulturaktører, profilerer korsang og kan føre til at flere vil være med å synge. En synlig og bærekraftig korbevegelse vil være avhengig av dyktige dirigenter, sangere med evne og vilje til videreutvikling, og dyktige og engasjerte tillitsvalgte.

Samarbeid med andre er et viktig premiss for å kunne søke.
Støtte gis til:

 • Rekrutteringstiltak
 • Korsangere som tar relevant utdanning eller kurs som fører til nytenking og utvikling i koret
 • Samarbeid med andre kulturaktører som ender med konsert

Koret kan søke om dekning av 75 prosent av kostnadene ved tiltaket. Maks beløp er 6000 for tiltak der enkeltsangere deltar, for et kor er maksbeløp 15000, og det er bare mulig å søke denne støtten en gang årlig.

Støtte til deltakelse på korforbundets arrangementer for sangere og dirigenter

Korforbundet i Rogaland ønsker å gi støtte til sangere og dirigenter som velger å reise på Sommerkorskolen.
Reiseutgifter dekkes ikke, men det kan søkes om kursstøtte, som kan gis med inntil 75 prosent av beløp.
Søknad sendes Korforbundet i Rogaland i etterkant av arrangementet. Ved stor pågang, vil nye søkere prioriteres.

For alle støtteordningene gjelder disse reglene:

 • Det er koret som står som søker
 • Søknaden må være styret i Korforbundet i Rogaland i hende FØR tiltaket (kurset, konserten etc) skjer. Unntak her er støtte til sommerkorskolen, der søknad kan sendes i etterkant.
 • Søknad må inneholde en utførlig beskrivelse av hva det søkes til
 • Søknaden må inneholde budsjett for tiltaket
 • Søknad må inneholde kontonummer og kontaktopplysninger for søker og navn på koret som søker
 • Det gis ikke støtte til Korforbundets egne kurs
 • Styret bruker skjønn i vurdering av søknadene

 Vedtatt av styret i Norges Korforbund Rogaland 19. mars 2024

Det vises for øvrig til Norges Korforbunds støtteordninger, jfr. kor.no