Forside / Om oss / Våre distriktsledd / Sør- og Østlandet / NK Vestfold og Telemark / Støtte til kompetansehevende tiltak for 2024

Støtte til kompetansehevende tiltak for 2024

Støtte til kompetansehevende tiltak for 2024

Støtte til kompetansehevende tiltak 2024

Søk om støtte til kompetansehevende tiltak i eget kor

Søknadsfrist er 1. november hvert år og innvilget støtte blir utbetalt i løpet av desember

Søknadskriterier:

  • Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av tiltaket, antall timer tiltaket varer, og en kopi av utbetalt honorar.
  • Koret kan søke om å få dekket 50 % av sine utgifter til kompetansehevende tiltak for koret, totalt opptil kr 5000 pr år pr kor.
  • Reisekostnader, overnatting for instruktør og bevertning kan det ikke søkes om støtte til.
  • Søknad om støtte gjelder tiltak som blir gjennomført i søknadsåret.
  • Rammen som er satt av til dette i 2024 er 40 000 kr.  

Søknad sendes undertegnede. Det er ikke et eget søknadsskjema som skal fylles inn. 

Disse kompetansehevende tiltakene i eget kor kan det søkes støtte til: 

  • Seminar med ekstern dirigent/sangpedagog eller tilsvarende (si ifra hvis dere trenger forslag til pedagoger) 
  • Seminar med egen dirigent. Seminar må gå over 8 timer i løpet av en helg. Programmet for seminaret sendes med søknaden 
  • Kurs for dirigent/hjelpedirigent (dekke kursavgift)
  • Honorar til innleid solist 
  • Sommerkorskolen på Toneheim. Støtten er på 2500 kr til hver deltaker. Det er de fire første som søker som får tildelt støtte. Før utbetalingen gjøres så må kvittering på betalt kursopphold ettersendes oss.  

Wenche Berg Helgesen, Distriktskonsulent i Norges Korforbund Vestfold og Telemark  

wenche.helgesen@korforbundet.no

Tlf.: 90856285