Forside / Om oss / Våre distriktsledd / Sør- og Østlandet / NK Oslo-Akershus

NK Oslo-Akershus

NK Oslo-AkershusNorges Korforbund Oslo-Akershus er det største av Norges Korforbunds 22 distriktsledd. På landsbasis teller organisasjonen over 30 000 medlemmer, med ca. 1000 kor over hele landet. I Oslo og Akershus har vi rundt 6000 medlemmer, med våre 211 medlemskor og vokalensembler.

Vårt overordnede mål er å gi korsangen mulighet for større utbredelse og høyere kvalitet. Vi skal lage gode tilbud til medlemskorene, yte relevant støtte og skape møteplasser der korsangere, dirigenter og tillitsvalgte får utvikle seg.

Våre aktiviteter vil annonseres på Korforbundets kalender og på vår Facebook-side.

Hederstegn fra distriktsleddet

Norges Korforbund Oslo-Akershus har følgende hederstegn for sine medlemmer:

  1. NK Oslo-Akershus (25 år) pin
  2. NK Oslo-Akershus – (50 år) hederstegn med diplom

Hederstegnet med diplom kan tildeles medlemmer og dirigenter som gjennom et lengre tidsrom har gjort en særlig stor innsats for Norges Korforbund. Forslag om tildeling kan fremmes av medlemskor eller av forbundets styre. Styret, eller en egen hederstegnkomité utpekt av styret, skal behandle forslagene og avgi innstilling til styret. 

Søknadsskjema for vårt distriktsledds lokale hederstegn kan lastes ned her.

Fra Norges Korforbund sentralt kan man søke om hederstegn for 40, 50, 60,70 og 75 års deltagelse i kor tilsluttet Norges Korforbund. Statutter for dette finner du her: https://www.kor.no/for-kor/hederstegn-og-fortjenestemedalje/

Søknader om alle hederstegn i Norges Korforbund sendes ditt lokale distriktsledd først.
Vår epostadresse i Oslo-Akershus er: kor@nkoa.no

Søknader behandles fortløpende.

Følg oss 

Lik og del i sosiale medier. Du finner oss på Facebook og Instagram. 

Tips oss 

Vi deler gjerne våre medlemmers Facebook-eventer. Tips oss på e-post eller send oss en melding på Facebook-messenger

Kontakt oss

For å kontakt Norges Korforbund Oslo-Akershus, henvend deg til styret på: e-post: kor@nkoa.no

Aktiviteter 2024

Kjære kormedlem, 

Vil du bli kjent med nye kor kolleger, arrangere medlemstilbud og bidra til kompetanseheving for Korforbundets medlemmer? Har du tid og lyst til å engasjere deg i Korforbundets arbeid? Hvis svaret er ja, er du antagelig en god kandidat for styret i Oslo og Akershus (NKOA - Norges Korforbund Oslo og Akershus). 

Hvert år i mars er det årsmøte i NKOA og valg av nytt styre er et av flere viktige punkt på programmet. Valgkomiteen er opptatt av å få et styre som gjenspeiler medlemsmassen. Vi søker bredt og er ute etter deg som har et stort engasjement for korsang og som ønsker å bidra inn i et aktivt styre.

Styret har normalt 8-10 møter i året. I tillegg forventes det at styremedlemmer kan hjelpe til på noen arrangementer og konserter i løpet av året.

Som styremedlem i Oslo-Akershus får du mulighet til å påvirke, utvikle og løfte egen organisasjon. Du vil også få mulighet til å delta på seminarer med andre tillitsvalgte, være delegat på Landsmøte for Norges Korforbund, og få større innsikt i egen organisasjon og Kor-Norge for øvrig. 

Ordinære styremedlemmer velges for en periode på to år, varamedlemmer velges for et år av gangen.

Styremedlemmene er viktige ambassadører for Norges Korforbund. Vi forventer derfor at du gjør deg kjent med Korforbundets oppbygging og retningslinjer, strategi og handlingsplan, og at du deltar aktivt på styremøter, samlinger og andre aktiviteter i regi av Korforbundet. https://www.kor.no/om-oss

Dersom dette høres ut som noe du vil være en del av, kan du melde din interesse for en plass i styret i Oslo-Akershus til valgkomiteen ved ase.roen@gmail.com. Skriv noen ord om hvorfor du ønsker å engasjere deg og evt. hva du kan bidra med. Tidligere erfaring fra styrearbeid er en fordel, men ingen betingelse.  

Hvis du ikke har anledning til å være med i styret selv, så kjenner du kanskje noen andre som kan bidra? Vi mottar tips med glede.

Med vennlig hilsen valgkomiteen i NK Oslo-Akershus.

Kor i distriktet