Forside / Om oss / Våre distriktsledd / Midt-Norge / NK Trøndelag Nord / STILLING LEDIG

STILLING LEDIG

STILLING LEDIG

DISTRIKTSKONSULENT

Norges Korforbund Nord-Trøndelag søker etter ny Distriktskonsulent da nåværende skal slutte etter 10 år i stillingen og bli pensjonist.

Stillingen er på 50%, hvorav 40% er bundet arbeidstid og 10% er til de ulike aktivitetene som foregår utenom vanlig arbeidstid.

Arbeidsoppgaver som er lagt til stillingen er:

 • Å være bindeledd mellom Norges Korforbund sitt hovedkontor og distriktsstyret.
 • Gi råd til korene om arbeidsavtaler, lønn for dirigenter, drift av korene og styrearbeid
 • Veilede korene i økonomiske spørsmål og om aktuelle tilskuddsordninger.
 • Tilrettelegge og arrangere kurser så som:
  • Dirigentkurs
  • Mentorordningen for dirigenter
  • Med stemmen som instrument
  • Og annet
 • Behandle søknader om Fortjenstmedalje og Hederstegn
 • Behandle søknader om støtte til kompetansehevende tiltak i korene
 • Besøke korene
 • Være sekretær ved styremøter og årsmøter.
 • Føre regnskap.

Vi søker en positiv og fleksibel medarbeider med hjerte for korsang, og som er ryddig og pliktoppfyllende. Normale datakunnskap er nødvendig. Opplæring i regnskapsførsel vil bli gitt. Stillingen lønnes i lønnstrinn 47.

Stillingen tiltredes 1.august 2024, men opplæring vil etter avtale bli gitt i mai/juni.

Arbeidssted er for tiden i Musikkens Hus i Levanger.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Distriktsleder Jonny Thorsen tlf. 951 63 222 eller E-post jonny.thorsen@ntebb.no eller Distrikstkonsulent Hans Vist i tlf 952 20 880 eller
på E-post hans.vist@korforbundet.no

Søknad med CV sendes til:
Norges Korforbund Nord-Trøndelag, Musikkens Hus
Kirkegata 16B, 7600 Levanger.

Søknadsfrist: 12.februar 2024.