Forside / Om oss / Våre distriktsledd / Midt-Norge / NK Trøndelag Nord / Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter for Norges Korforbund Nord-Trøndelag er sammen med strategi- og handlingsplanen de viktigste styringsdokumentene for vårt distriktsledd. Både vedtekter og strategiplan skal også være i samsvar med de tilsvarende vedtak som er gjort på Korforbundets landsmøte. NK NTs vedtekter ble sist revidert på årsmøtet den 18. februar 2007, da med en endring i § 9 Hedersbevisninger.


Strategi- og handlingsplanen skal også gi noen generelle føringer for hva NK NT ønsker å arbeide med og fokusere på i den kommende perioden. Strategiplanen rulleres ved hvert årsmøte.