Forside / Om oss / Våre distriktsledd / Vestlandet / NK Haugaland / Støtteordninger

Støtteordninger

Støtteordninger

Støtteordninger og søknadsskjema

Tildeling av økonomiske midler er en tilskuddsordning for kor og dirigenter tilsluttet NK Haugaland. Rammen for tildeling foreslås av styret og godkjennes på årsmøtet for NK Haugaland. Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i de lokale medlemskorene, slik at de kan gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.

Dirigentutdanning/dirigentutvikling

Dette er for dirigenter som ønsker videre musikkfaglig utvikling som gir økt kompetanse i kordireksjon og sangteknikk. Hjelpedirigenter kan også søke. F.eks. sommerkorskolen, seminar, helgekurs, studieopphold osv.

Det er som hovedregel selve kursavgiften som blir helt eller delvis gitt støtte til, reise og opphold må en dekke på andre måter.

Søknadsfrist:
Vårsemester: 1. november, for kurs i påfølgende vårsemester 01.01. -30.06.
Høstsemester: 1. mai, for kurs i påfølgende høstsemester 01.07.-31.12.

Kursavgiften må dokumenteres i etterkant, før utbetaling finner sted.

Kursing/Seminar med innleid ekstern instruktør

Kor som har planlagt egne seminar med innleid instruktør, kan søke om disse midlene. Det kan være helgekurs eller innleid instruktør til «vanlig» øving. Det kan ikke søkes om egen dirigent, heller ikke for repetitør. Det er kun selve honoraret det kan søkes om.

Søknadsfrist:
Vårsemester: 1. mai  
Høstsemester: 1. november

Honoraret må dokumenteres før utbetaling finner sted.

Aktivitet for å fremme utvikling av lokale kor

Her kan det søkes om støtte for arrangement/prosjekter, som er målrettet virksomhet for å øke antall medlemmer. Søknaden må også inkludere en tidsplan og et budsjett.

Tilskuddet er ment mer som en signaleffekt enn som finansiering.

Søknadsfrist:
Vårsemester:  1. mai  
Høstsemester: 1. november

Det må leveres rapport og evt. kvitteringer, før utbetaling finner sted.

Teknisk bistand (lyd/lys) til egen konsert

Vi ser at det er stadig mer vanlig å bruke lyd/lys på konsertene til våre medlemskor. Derfor har vi åpnet for at en kan søke om støtte til dette, men tilskuddet er mest ment som en signaleffekt enn som full finansiering. Skal konserten holdes etter fristen må tilbudet fra leverandør legges ved søknaden.

Søknadsfrist:
Vårsemester: 1. mai  
Høstsemester: 1. november

Fakturaen for teknisk bistand må leveres før utbetaling finner sted.

Last ned søknadsskjema her

Vi gjør oppmerksom på at det gis ikke støtte til kurs/seminarer arrangert av NK Haugaland, disse er allerede sterkt subsidiert.

Det gis heller ikke støtte til drift av koret eller til innkjøp av utstyr. Honorar eller lønn til egen dirigent er som hovedregel å regne som en del av driftsutgiftene i et kor.

Søknaden sendes til post@nkhaugaland.no