Forside / Om oss / Våre distriktsledd / Midt-Norge / NK Nord-Trøndelag / Lokale tilskudd

Lokale tilskudd

Lokale tilskudd

Det vises til Vedtektene for Norges Korforbund Nord-Trøndelag:

§ 13:    KRITERIER FOR TILDELING AV UTVIKLINGSTILSKUDD FRA NK N-T

Norges Korforbund Nord-Trøndelag kan etter søknad innvilge utviklingstilskudd til følgende:

 1. Dirigentopplæring.
 2. Prosjektstøtte der det kan dokumenteres nytenking og/eller positiv utvikling av korsangen i distriktet.
 3. Rekrutteringstiltak med spesiell profil mot yngre korsangere
 4. Prosjekter som involverer komponister og/eller arrangører med lokal tilknytning, som samarbeider med ett eller flere av medlemskorene
 5. Støtte til medlemmer som gjennomfører korfaglig eller kor-relatert utdanning, kurs eller opplæring på høyere nivå.
 6. Søknader om utviklingstilskudd fra NK NT skal inneholde:
 • Opplysninger om søkeren
 • Beskrivelse av prosjektet/utdanningen
 • Budsjett/finansieringsplan
  Innvilget tilskudd utbetales etterskuddsvis når dokumentasjon på fullført prosjekt/tiltak foreligger.
  De til en hver tid tilgjengelige midler reguleres av NK NTs budsjettmessige vedtak.

          Underskuddsgaranti:

 1. Medlemskorene kan søke om en underskuddsgaranti i forbindelse med egne arrangementer så som konserter, revyer eller andre koraktiviteter. Man vil kunne få garanti for inntil kr. 3 000,-
  Huskeliste når det søkes:
  • Søknaden må være korkontoret i hende senest 14 dager før konserten/arrangementet.
   Søknader som leveres for sent avvises
  • Søknaden må inneholde en kort presentasjon av prosjektet
  • Det må legges ved budsjett
  • Det er ikke tillatt å budsjettere med underskuddgarantien.
  • Søknader som budsjetteres med underskudd avvises
  • Eventuell utbetaling skjer ved framlagt regnskap