fanakoret

Fanakoret ble stiftet i 2000, av blandt annet vår dirigent Jens Holstad. Fanakoret er et blandakor som øver hver tirsdag på Aurdalslia skole, kl 1845- 2115. Vår medlemsmasse består av sanglade mennesker i alderen 25-60 år. 
Vi har et variert repertoar, våre faste arrangementer er korkafeer, julekonsert og andre små oppdrag. I tillegg har vi større konserter eller turer utenlands hver tredje år. 

Vår visjon er:

 Sanglade sammen gir livsglede

Sjanger: Blandet

Leder: Birger R. Hovin
Medlemmer: 46
Dirigent: Jens Holstad
Kortype: Blandakor