brumundkoret

BRUMUNDKORET- ET LITE KOR MED STORE AMBISJONER.

Brumundkoret satser på nytt og har som mål å vokse seg større. Koret ønsker å være et blandet kor med 4 ulike stemmer, fordelt på både kvinner og menn. Vårsesongen 2023 er vi så heldige å ha fått med oss Øyvind Nordstrand på laget. Han har lang erfaring innen musikk i alle fasetter.

Koret vårt har lange tradisjoner, men ønsker nå å være fremtidsrettet og fremoverlent. Vi vil arrangere egne konserter, men også bidra med sang på andres arrangement. Vi ønsker å være allsidige med en mix av egne produksjoner innenfor forskjellig typer genre- men vi er også åpne for å synge i kirken.

Vi har Ringsakers beste øvingslokale - vakre Veldre kirke. Her øver vi på tirsdagskveldr kl. 19.00 til 21.30.

Vi ønsker å få med deg som liker å fylle livet ditt med sang og sosialt samvær. Og som ønsker å være med på å bygge opp og bidra til at Brumundkoret når de målene vi har satt oss.

Vel møtt til øvelse i Veldre!

Sjanger: Blandet

Leder: Hanne Krogsti Bysveen
Medlemmer: 15
Dirigent: Øyvind Nordstrand
Kortype: Blandakor