Koret Mitt

KoretMitt er et blandet kor med 31 medlemmer fordelt på 4 stemmegrupper.
Koret ble stiftet i 2002, og vi øver hver onsdag kl. 18.30 på Steinerskolen i Ottestad.
Vi synger på mange språk, en god del rennesansesanger, men også mye annet forskjellig.
Vi reiser på utenlandsturer annethvert år. Vi er en sangglad gjeng som har det gøy i lag, og vi gleder oss til hver øvelse.

Sjanger: Klassisk

Leder: Pål Vendelboe Tvete
Medlemmer: 27
Dirigent: Dag Eirik Orbakk
Kortype: Blandakor