Forside / Korona

Kor og korona - oppdaterte råd

Kor og korona - oppdaterte råd

Oppdatering 28. juli 2021

Regjeringen utsetter nok en gang innføringen av trinn fire i den nasjonale gjenåpningsplanen og vurderer dette igjen medio august. De kommende endringene omhandler primært gruppestørrelser ved arrangementer og sosiale sammenkomster. 

Les mer om hva som gjelder for arrangementer og sosiale sammenkomster HER!

Voksne kan samles i grupper på 30 personer innendørs og 40 personer utendørs for å gjennomføre idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter. Som tidligere kan flere grupper kan samles på samme areal så lenge de holdes adskilt.

Voksne kan få unntak fra 1-metersregelen ved idrett-, kultur- og fritidsaktivitet utendørs og innendørs, når det er nødvendig for å kunne gjennomføre aktiviteten. 

For musikkøvelser kan avstand reduseres til 1 meter avstand i alle retninger, men som en forholdsregel anbefaler vi at det fortsatt holdes 1,5 meter i front. I kommuner med mye smitte bør det som før legges inn større avstand mellom utøverne. 

Helsemyndighetene anbefaler at det kan delta inntil 300 personer på sommeraktiviteter, leirer mv for barn og voksne, fordelt i grupper på 40 personer.

Dette gjelder for arrangementer:

Uten test eller koronasertifikat

Innendørs

Utendørs

Faste tilviste plasser

Inntil 1000 personer (500 x 2 kohorter)

Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Uten faste plasser

Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter)

Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)

Med test eller koronasertifikat

 

 

Faste tilviste plasser

50 % kapasitet opp til maks 2500 personer (500 x 5 kohorter)

 50 % kapasitet opp til maks 5000 personer (500 x 10 kohorter)

Uten faste plasser

50 % kapasitet opp til maks 1000 personer (500 x 2 kohorter)

50 % kapasitet opp til maks 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Les mer HER!

Les om lokale tiltak og anbefalinger for din kommune HER!

 

 

Gjennomføring av korøvelser

Norsk musikkråd har utarbeidet en veileder for gjennomføring av musikkøvelser med retningslinjer for smittevern. Denne er godkjent av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Merk at fritidsaktiviteter for voksne er stanset i en del kommuner. Sjekk hvordan dette er i din kommune.

>> Her finner du Norsk musikkråds veileder "Smittevern for musikkøvelser".

>> Her finner du Koralliansens supplement til veilederen med noe mer informasjon rettet mot kor

Her er noen spørsmål som styret i koret kan stille seg dersom dere vurderer å gjennomføre aktivitet og det ikke er forbud mot fritidsaktiviteter i kommunen der dere holder til:

  • Hvordan er smittetrykket i kommunen / regionen vår?
  • Hvor viktig er det å gjennomføre denne øvelsen / konserten?
  • Er gjennomføring på digitale plattformer et alternativ for å redusere risiko?
  • Hvordan ivaretar vi medlemmer i ulike risikogrupper i vårt kor?
  • Hvordan er stemningen for å gjennomføre fysiske øvelser og konserter hos medlemmene?
  • Hvordan er forholdene i de lokalene vi har tilgjengelig med tanke på ventilasjon og areal? Å samle mange i små rom, rom uten ventilasjon, eller rom med lav takhøyde, kan øke risikoen for smitte. Smittevern for musikkøvelser har tabell for gruppestørrelse, romstørrelse og ventilasjonskrav. 
  • Hvor hensiktsmessig er det å gjennomføre fysiske øvelser og konserter der smittetrykket er høyt og deltakerne kommer fra ulike kommuner? 

Rutinebeskrivelse for kor

Dirigent Jon Flydal Blichfeldt har laget et eksempel rutinebeskrivelse for kor når det gjelder gjennomføring av øvelser. Denne kan være fin å ta utgangspunkt i. Tilpass den den gjerne lokale forhold. Klikk under for å laste ned:

Rutiner for korøving i koronatiden nynorsk.docx

Rutiner for korøving i koronatiden bokmål.docx

Smittesporing

Vi anbefaler at man tar et bilde av koroppstillingen på hver øvelse slik at eventuell smittesporing blir enklere. Husk at koret skal ha samme oppstilling på hele øvelsen. Det gjør at færre personer må i karantene dersom det viser seg at noen som er smittet har vært på øvelse.

Meld fra til oss i Norges Korforbund (post@korforbundet.no) dersom dere får mistanke om at det har skjedd smitte på en øvelse. Da vil vi kunne gi dere bistand til informasjonsarbeidet.

Idébank for koraktivitet i koronatiden

Våre musikkfaglig ansatte har samlet en idébank for ulike aktiviteter i kor som ikke kan eller vil gjennomføre vanlige fysiske øvelser for hele koret. Denne idébanken finner du her. 

Honorar til dirigenten ved avlysning av korøvelser 

En del kor lurer på hva de skal gjøre med honorar til dirigenten når det fortsatt er umulig å gjennomføre korøvelser. Generelt oppfordrer vi alle kor til å forsøke å ha musikalsk aktivitet selv om dere ikke kan møtes fysisk og dersom dere skal ha musikalsk aktivitet, så trenger dere dirigenten til dette. Vi vil understreke at det er vesentlig å ha en god dialog med dirigenten for sammen å finne de beste løsningene tilpasset koret. 
Dersom dere har en skriftlig avtale med dirigenten, så kan dere ikke plutselig slutte å betale dirigenten selv om øvelsene blir avlyst. Korona regnes ikke lenger som force majeure i avtalesammenheng da dette nå er en kjent risiko. Vi oppfordrer i stedet koret til å gå i dialog med dirigenten om hvordan arbeidet med koret skal legges opp og når dirigenten skal utføre det avtalte arbeidet. Bruk dirigentens kompetanse til å legge gode planer for fremtiden, gjerne for flere tre år fremover. 
Dersom koret overhodet ikke har mulighet for å betale dirigenten, så må avtalen reforhandles eller sies opp med de fristene som er angitt i avtalen. Bare dersom dirigenten er ansatt og koret da er arbeidsgiver, kan benytte permittering som et alternativ.
Når det gjelder 2021, så jobber vi for at statens stimuleringsordning skal nå bredt ut til våre medlemmer. Ordningen er enda ikke offentliggjort og vi kjenner fortsatt ikke innholdet i denne. Vi håper ordningen kan bidra til at korene er i stand til å holde på sine dirigenter. Uansett trenger koret dirigenten når koronaen en gang er ferdig.

Stimuleringsordning for 2021

Regjeringen jobber med en stimuleringsordning for frivilligheten som skal gjelde fra 1. januar. Ordningen ligger fortsatt til godkjenning hos ESA og vi kjenner foreløpig ikke innholdet i ordningen. Vi håper og tror det blir mulig å søke på denne ordningen etter påske. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi kjenner innholdet og kriteriene for ordningen.

Korturer

Vi har laget en egen side om korene rettigheter i forbindelse med bestilte korturer. Denne finner du her.

Vi holder dere oppdatert

Her på kor.no/korona vil dere til enhver tid finne den siste informasjonen vi har å gi. 

Vi anbefaler at både dirigenter og korsangere blir med i Facebook-gruppen vår "Korøving i koronatiden". Der vil både sangere og dirigenter finne mange nyttige tips i disse tider. Husk også å følge Norges Korforbund på Facebook!

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på: post@korforbundet.no, eller telefon 22 39 68 50 (hverdager kl. 9.00-15.30)