Forside / Korona

Kor og korona - oppdaterte råd

Kor og korona - oppdaterte råd

Oppdatering 7. desember 2021

Fra kl 24 natt til torsdag 9. desember innfører regjeringen nye nasjonale tiltak for å forsinke og begrense spredningen av omikron.

De nye tiltakene vil foreløpig gjelde i 4 uker og vil få konsekvenser for både øvelser og konserter frem mot jul. Det er allikevel viktig å understreke at det ikke er et forbud mot å arrangere konserter eller gjennomføre øvelser dersom man tilpasser seg til de nye tiltakene. Vi håper at mange av de konsertene som nå er planlagt lar seg gjennomføre og det er til syvende og sist opp til den enkelte arrangør om de vil gjennomføre sine konserter. 

Her er noen av de viktigste nasjonale tiltakene:

Råd og anbefalinger:

Avstand og sosial kontakt

 • Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.
 • Treff andre utendørs når det er mulig.

Organiserte fritidsaktiviteter

 • Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer og at det holdes forsvarlig avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten.
 • Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall for barn og unge under 20 år.

Forskriftsfestede tiltak

Arrangementer og sammenkomster

 • 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.
 • Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
 • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement. 
 • På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Veileder for musikkøvelser oppdateres! 

Smittevernveilederen vil bli oppdatert så snart den oppdaterte forskriften foreligger, og vi vil i løpet av morgendagen publisere en ny versjon av veilederen. Hvis du registrerer deg her, vil du få en e-post idet den nye veilederen er publisert.

Les oppdatert informasjon på Norsk Musikkråds nettsider. 

Les mer om de siste endringene på regjeringens nettsider. 

 

Oppdatering 3. desember 2021

Det er påvist flere tilfeller av den nye virusvarianten omikron i Norge, og regjeringen innfører flere nye tiltak for å begrense koronasmitten. De strengeste tiltakene blir innført i kommuner i Oslo-området, men de nasjonale anbefalingene blir også justert.

Følgende anbefalinger gjelder nasjonalt:

 • Hold avstand til andre, gjerne en meter dersom det er mulig. Unngå klemming og håndhilsing.
 • Anbefaling om hjemmekontor i hele eller deler av uken for bedrifter, uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester.
 • Voksne oppfordres til å vurdere om de kan redusere antall nærkontakter.
 • Anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.

Generell anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.
(Regjeringen.no)

Følgende regionale tiltak innføres i totalt 39 kommuner i Oslo-området:

 • Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand (butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi). Regjeringen anbefaler også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand. Kravet gjelder ikke mens man sitter på fast tilvist plass eller ved et bord på serveringssted.
 • Antallsbegrensninger for private sammenkomster innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i innleide lokaler.
 • Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 personer (i kohorter på 200).
  (Regjeringen.no)

Forskjellen på offentlig og privat arrangement:

Med arrangementer menes følgende sammenkomster på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler:

 • kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver
 • idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening
 • seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet
 • livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon
 • samlinger av personer som gjennomføres i regi av ekstern aktør på vegne av bedrifter og organisasjoner
 • private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier.

Privat arrangement

Privat arrangement, med en antallsbegrensning på 100 personer, gjelder kun arrangementer som faller inn under siste kulepunkt, «private sammenkomster», samt blant annet organiserte øvelser, trening og prøver.

Offentlig arrangement

De resterende kulepunktene regnes som offentlig arrangement med en antallbegrensning på 600 personer, delt inn i kohorter på 200 personer med minst 2 meter avstand mellom kohortene. Det stilles samtidig følgende krav til arrangøren:

 • På offentlige arrangementer skal det utpekes en person eller virksomhet som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern. Dersom arrangementet har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering.
 • Arrangøren skal også ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Arrangøren skal ta kontakt med de som var til stede for å informere om smitte, dersom kommunen ber om det. 
 • Dersom arrangøren må lage en oversikt over deltakere på arrangementet, skal denne oversikten lagres forsvarlig og slettes etter 14 dager. Deltakere må også informeres om at denne informasjonen lagres, og hvor lenge den blir oppbevart.

Les mer på regjeringens nettsider.

Lokale regler og anbefalinger for din kommune!

 

 

Oppdatering 20. november 2021

Endringen i koronaforskriften åpner ikke for bruk av koronasertifikat på øvelser.

Som varslet forrige uke, kunngjorde regjeringen fredag hvordan koronasertifikat skal tas i bruk innenlands. I kommuner og områder med koronatiltak, kan krav om gyldig koronasertifikat tas i bruk som et virkemiddel for å lette på restriksjoner.

Bruk av sertifikatet er forankret gjennom forskrift som trår i kraft allerede i dag. For at koronasertifikatet skal være grønt må man enten være fullvaksinert, ha gjennomgått infeksjon de siste 6 månedene, eller ha testet negativt de siste 48 timene.

For å kunne ta i bruk sertifikatet må kommunen ha fattet vedtak om smitteverntiltak, og tilby gratis hurtigtest til dem som ikke er vaksinert.

– De arrangementene og virksomhetene som skal bruke koronasertifikat bruker en kontrollapp for å kontrollere om sertifikatene er gyldige. Barn og ungdom under 16 år trenger ikke koronasertifikat, understreket helseminister Ingvild Kjerkol på dagens pressekonferanse.

Ikke aktuelt på øvelser

Forskriften understreker at for kommuner som innfører krav om koronasertifikat vil gjelde på følgende arrangementer:

 • Idrettsarrangementer, inkludert stevne, cup, turnering og kamp. Kravet gjelder ikke for organisert trening.
 • Kulturarrangementer, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino. Kravet gjelder ikke organiserte øvelser, trening og prøver.
 • Seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster. Kravet gjelder ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet.
 • Livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon.
 • Samlinger av personer som gjennomføres i regi av ekstern aktør på vegne av bedrifter og organisasjoner.

Arrangementer må foregå på offentlig sted, eller i lokaler eller utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.