Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Skip Navigation LinksKor > Kor og korona - oppdaterte råd

Kor og korona - oppdaterte råd

Oppdatert 3. juli 2020

Veileder for smittevern på korøvelser

Norsk musikkråd har utarbeidet en veileder for gjennomføring av musikkøvelser med retningslinjer for smittevern. Den åpner for fysiske øvelser. Grensen på 50 deltakere på korøvelser er nå fjernet, men det anbefales at man i koret har en fast plassering slik at man er i nærkontant med så få som mulig. Minstekravet for avstanden mellom hver sanger må være 1 meter, men vi anbefaler at det 1,5 meter til siden og to meter foran/bak til neste sanger.

Det er dessverre også et problem for mange kor at øvingslokaler som skoler og kirker er stengt. Vi oppfordrer derfor til å vise kreativitet for å finne øvingslokaler. Kanskje kan dere finne rom i selskapslokaler, hotell, utesteder eller næringsbygg? 

>> Her finner du Norsk musikkråds veileder "Smittevern for musikkøvelser".

>> Her finner du Koralliansens suplement til veilederen, som sier mer spesifikt om gjennomføring av korøvelser.


Veileder for smittevern på konserter

Norske konsertarrangører har utarbeidet en veileder for smittevern på konserter. Vi anbefaler denne for våre medlemmer som skal arrangere konsert. Veilederen finner du her.

Idébank for koraktivitet i koronatiden

Våre musikkfaglig ansatte har samlet en idébank for ulike aktiviteter som kan legges opp for koret for å holde koret i gang i denne spesielle tiden. Denne idébanken finner du her. 

Engasjement av dirigent i koronatiden

Vi i Korforbundet anbefaler å holde koraktiviteten oppe. Det gjør det også lettere å få koret i gang igjen når situasjonen har normalisert seg. For å få til dette trengs dirigenten. Vår anbefaling er derfor at dere fortsetter å betale dirigenten helt eller delvis på samme nivå som tidligere.  Gå i dialog med dirigenten for å finne en måte å jobbe på i denne tiden. 

Dersom dere ikke finner en måte å holde koraktiviteten oppe eller dersom koret sliter med dårlig økonomi, så har det nå kommet en statlig kompensasjonsordning som vil omfatte mange innleide dirigenter som får redusert inntekt. Ordningen er nærmere beskrevet her på nettsidene til NAV.

Økonomiske tap og avtaler knyttet til konserter

Mange kor får økonomiske tap som følge av avlyste arrangementer som for eksempel konserter. Dersom dere har inngått avtaler knyttet til et arrangement som må avlyses som følge av råd eller pålegg fra myndighetene, så vil dere kunne bli løst fra disse avtalene ved å påberope dere force majuere, noe som gjør at dere blir fritatt fra avtalen uten å betale, også selv om dette ikke framkommer direkte i avtalene. Dette gjelder avtaler som ble inngått før korona-faren ble kjent i Norge.

Nye avtaler

Dersom dere skal inngå noen nye avtaler nå, bør dere ta med følgende setning i avtalen: "Avtalen bortfaller uten noen forpliktelse dersom den ikke kan gjennomføres grunnet koronaviruset." 

Ny kompensasjonsordning 

Regjeringen har lagt fram forslag om en ny kompensasjonsordning som vil treffe frivilligheten bedre. Ordningen vil dekke hele perioden der det har vært arrangementsforbud, det vil si fra 12. mars til 31. august.

  • 70 prosent av inntektsbortfallet i perioden vil kunne søkes dekket.
  • Inntektene som kan kompenseres vil dekke tapte inntekter fra billetter, påmeldingskontingent, loppemarkeder, basarer, utleie av organisasjonseide bygg og anlegg, parkeringsavgifter, kiosksalg, og annet salg av varer og tjenester under arrangementer.
  • Det ligger foreløpig an til at verken bortfall av medlemsinntekter, aktivitetsavgifter, innsamlingsaktiviteter, pengegaver eller sponsor- og reklameinntekter skal omfattes. 

Ordningen vil også dekke tap som følge på avholdte konserter som må ha færre publikummere enn planlagt. 

Det vil bli mulig å søke på ordningen fra midten av juli. Vi sender ut e-post til alle kor når ordningen er klar.


Voksenopplæringsstøtte (VO)

Musikkens studieforbund har sagt at kor skal få tilnærmet samme beløp i tilskudd våren 2020 som i et normalt semester. Følgende vil gjelde:

  • Alle gjennomførte øvelser skal registreres i systemet, også digitale øvelser.
  • Dersom koret har registrert øvelser i systemet som ikke har blitt avholdt, så må disse slettes.
  • Digitale øvelser gis navnet "Online-øvelse"
  • Korets øvelser våren 2019 vil legges til grunn for utbetaling for vår 2020. Nye kor som ikke hadde aktivitet våren 2019, vil bli kontaktet for beregning av støttebeløp.
  • Registreringen våren 2020 vil være viktig dokumentasjon for organisasjonene, studieforbund og myndigheter om hvordan aktiviteten forløp denne våren.
Korturer sommeren 2020

Vi har laget en egen side om korene rettigheter i forbindelse med bestilte korturer. Denne finner du her.

Vi holder dere oppdatert

Her på kor.no/korona vil dere til enhver tid finne den siste informasjonen vi har å gi. 

Vi anbefaler at både dirigenter og korsangere blir med i Facebook-gruppen vår "Korøving i koronatiden". Der vil både sangere og dirigenter finne mange nyttige tips i disse tider. Husk også å følge Norges Korforbund på Facebook!

Administrasjonen

Administrasjonen i Norges Korforbund er operativ som vanlig og vil kunne gi dere råd. 

Fortsett med å synge

I tiden framover gjelder det å holde på humøret og støtte hverandre. Helseministeren sa på pressekonferansen 12. mars at en tur i skog og mark er anbefalt og lovlig. For egen regning vil vi anbefale at dere synger også – det hjelper for det meste.

Ta godt vare på både sangere og dirigenter!

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på: post@korforbundet.no, eller telefon 22 39 68 50 (hverdager kl. 9.00-15.30)

Oppdatert 3. juli 2020. Siden vil bli oppdatert ettersom situasjonen endrer seg.