Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Skip Navigation LinksKor > Kor og korona - oppdaterte råd

Kor og korona - oppdaterte råd

Oppdatert 4. april 2020

På bakgrunn av regjeringens nye tiltak for å hindre spredning av korona, ber vi våre medlemskor om å avlyse alle koraktiviteter – i første omgang frem til etter påske – 14. april. Denne anmodningen omfatter både konserter, fellesøvelser, stemmeøvelser, årsmøter og sosiale aktiviteter. 

Myndighetene kommer 8. april med oppdaterte råd som gjelder fra etter påske. Rådene på denne siden vil bli oppdatert i etterkant av dette.

På generelt grunnlag vil vi anbefale de korene som har mulighet til å fortsette å betale dirigenten på vanlig måte. Det er viktig å gå i dialog med dirigenten og sammen se om det er grunnlag for å gi korsangerne alternative opplegg slik at noe aktivitet kan fortsette. Dirigenten kan for eksempel sende ut noter og øvingsfiler slik at korsangerne kan øve hjemme. Det går også an å få til en løsning der avlyste øvelser kan tas igjen som ekstraøvelser på et senere tidspunkt. Mange dirigenter kan også bruke tiden nå til ekstra innøving av partitur, til utarbeidelse av konserter og prosjekter, og til egenutvikling, noe som også vil komme koret til gode. 

Dette er vår generelle anbefaling, men vi vet at korene er i svært ulike situasjoner nå. Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere situasjonen for ditt kor.

Stortingets krisepakke

Oppdatering 24. mars kl. 10.34: Stortingets krisepakke vil omfatte dirigentene i varierende grad. Det er fortsatt en del uavklarte spørsmål rundt denne pakken. Vi vil komme tilbake med våre råd så snart vi har fått fakta avklart, og sender da e-post til alle kor. Inntil videre kan vi anbefale å lese denne informasjonssiden om krisepakken hos Creo (Norges største kunstnerorganisasjon, der mange dirigenter er medlem). Vi gjør oppmerksom på at det Creo skriver om permittering kun gjelder fast ansatte dirigente. Innleide dirigenter faller inn under kategorien "selvstendig næringsdrivende og frilansere".

Økonomiske tap og avtaler knyttet til konserter

Mange kor får økonomiske tap som følge av avlyste arrangementer som for eksempel konserter. Regler og ordninger er litt ulike avhengig av om arrangementet er innenfor den tidsperioden der myndighetene har gitt pålegg eller råd om avlysning.

Arrangementer innenfor den tidsperioden myndighetene har gitt pålegg eller råd om avlysning:

Dersom dere har inngått avtaler knyttet til et arrangement som må avlyses som følge av råd eller pålegg fra myndighetene, så vil dere kunne bli løst fra disse avtalene ved å påberope dere force majuere, noe som gjør at dere blir fritatt fra avtalen uten å betale, også selv om dette ikke framkommer direkte i avtalene. Dette gjelder avtaler som ble inngått før korona-faren ble kjent i Norge. Dersom dere skal inngå noen nye avtaler nå, bør dere ta med følgende setning i avtalen: "Avtalen bortfaller uten noen forpliktelse dersom den ikke kan gjennomføres grunnet koronaviruset." 

Stortinget har vedtatt en kompensasjonsordning for frivilligheten som gjelder tap på over 25 000,- kroner på avlyste arrangementer som skulle vært gjennomført i perioden 5. mars til 30. april. Les mer om denne ordningen her.

Arrangementer som er planlagt etter den tidsperioden myndighetene har gitt pålegg eller råd om avlysning:

For slike arrangementer kan dere ikke påberope dere force majeure for komme ut av avtalene. Det betyr at inngåtte avtaler gjelder. Dette skaper en vanskelig situasjon for mange på grunn av at det gir liten forutsigbarhet. Vi anbefaler å gå i dialog med avtalepartnere (for eksempel hoteller, konsertlokaler og andre tjenesteleverandører) og få til en ordning med utsettelse uten ekstra vederlag.

Voksenopplæringsstøtte (VO)

Musikkens studieforbund har sagt at kor skal få tilnærmet samme beløp i tilskudd våren 2020 som i et normalt semester. Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvordan dette praktisk vil løses. Inntil videre så ber vi dere notere dere digitale øvelser med start- og sluttidspunkt, men ikke føre dette inn i vårt system.

Korturer sommeren 2020

Vi har laget en egen side om korene rettigheter i forbindelse med bestilte korturer. Denne finner du her.

Vi holder dere oppdatert

Her på kor.no/korona vil dere til enhver tid finne den siste informasjonen vi har å gi. Vi kommer til å gi nærmere beskjed angående ukene etter påske når den tiden nærmer seg.

Vi anbefaler at både dirigenter og korsangere blir med i Facebook-gruppen vår "Korøving i koronatiden". Der vil både sangere og dirigenter finne mange nyttige tips i disse tider. Husk også å følge Norges Korforbund på Facebook!

Administrasjonen

Administrasjonen i Norges Korforbund vil være operativ som vanlig og vil kunne gi dere råd. Det er stort trykk nå, så responstiden kan være noe lenger enn normalt.

Fortsett med å synge

I tiden framover gjelder det å holde på humøret og støtte hverandre. Helseministeren sa på pressekonferansen 12. mars at en tur i skog og mark er anbefalt og lovlig. For egen regning vil vi anbefale at dere synger også – det hjelper for det meste.

Ta godt vare på både sangere og dirigenter de neste ukene!

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på: post@korforbundet.no, eller telefon 22 39 68 50 (hverdager kl. 9.00-15.30)

Oppdatert 4. april 2020 kl. 11.49. Siden vil bli oppdatert ettersom situasjonen endrer seg.