Forside / Aktiviteter / Arcticulation

Arcticulation

Arcticulation


I forbindelse med Bodø som europeisk kulturhovedstad i 2024 får Norges Korforbund komponert et helt nytt verk for kor og orkester. Det dreier seg om framføring av et bestillingsverk inspirert av visjoner uttrykt gjennom begreper som ARCTICulation, mangfold og samtidighet i en europeisk kontekst og som gir assosiasjoner til natur, folk, tilhørighet, begeistring og stolthet. Dette blir altså et helt nyskrevet verk som har sin verdenspremiere i Nord-Norge. Verket er støttet av Det norske komponistfond!

Mangfold og ARTICulation
Stikkord til verket er mangfold. Korsang er stemmer som med letthet overskrider nasjonale grenser, men som samtidig fargelegges i sin kulturelle kontekst. Verket skal i tillegg til mangfold i alder gi rom for det kulturelle mangfoldet. Amatørkorkulturen i nord er mangfoldig. Den representerer ulike kulturelle uttrykk som gjennom år har påvirket hverandre gjensidig. Vi har kyst- og innlandskulturer med sine ulike livsvilkår innrammet av den fasinerende vekslingen mellom lys og mørke som er typisk for arktiske områder. Det er dette vil vi omgjøre til sang og musikk. 

Profesjonelle og amatører
Dette er et samarbeid mellom profesjonelle musikere og amatørsangere. For Norge dreier det seg om korene i region nord i samarbeid med de profesjonelle aktørene Musikk i Nordland, Vocal Art og Vokal Nord.

Prosjektkor
 
I Nord-Norge etableres det 4 prosjektkor (et i hvert distriktsledd i nord). Innøvingen gjennomføre som kurs i samarbeid med skolen NNPS. Hele kor og enkeltsangere fra hele landsdelen/landet kan delta. Disse starter å øve inn verket høsten 2023. Selve urpremieren av prosjektet skjer i Bodø i Stormen konserthus 10. februar 2024 med det lokale prosjektkoret som base + to inviterte kor fra de Europeiske Kulturhovedstedene 2024 Bad Ishl and Tartu. Sangere fra de andre prosjektkorene i nord har sine konserter rett etter Bodø. Selve finalen for prosjektet gjennomføres i Narvik. Se tidene under hvert prosjekt. 

Komponist
Verket skal komponeres av anerkjente Frode Fjellheim. Se presentasjon.
Varighet 40 minutter. 
Sjanger: Symfonisk verdensmusikk
 

Musikalsk leder
Musikalsk leder er Bjørn Sagstad. Sagstad har jobbet med flere av de nordiske symfoniorkestrene, og de fleste profesjonelle militærkorpsene i Norge og Sverige. Se presentasjon

Digitale innslag 
Under selve hovedkonserten i Stormen Konserthus ønsker vi å vise digitale innslag med kor/sanggrupper, som synger fra verket i fjæra, på varder, i båt -her er det bare fantasien som begrenser. Målet er å vise fram folk, natur, tilhørighet, begeistring og stolthet. Vi skal få se når det gryr av dag til nattemørket inntrer, blått vinterlys i snø så vel som det grå sølvfarga skimmeret i fjellvannet og det himmelblå havet. Dette settes så sammen til en samlet visning med inspirasjon fra solas og månens gang på himmelen. 
 
Rekruttering og kompetanse
 
Vi vil initiere prosesser som bygger opp, utvikler og varer lenge etter at bestillingsverket er framført.
 
Koordinator/prosjektleder  
Prosjektet er forankret i Norges Korforbund og korkonsulent for Nord-Norge, Marita Havaas Olsen, er prosjektleder. Tove Ramlo–Ystad, musikksjef i Norges Korforbund, er musikkfaglig koordinator. 

Påmelding
Både hele kor og enkeltmedlemmer kan melde seg på. Meld deg på det prosjektet som er nærmest deg. Det er gratis å delta men man må påregne en liten sum for noter pr. pers. Innøving av prosjektet gjennomføres som kurs i samarbeid med vår samarbeidspartner NNPS!


Samarbeidspartnere:  
Bodø 2024
Musikk i Nordland 
Vocal Art  
Vokal Nord 
Nord-Norsk Pensjonistskole