Koret Våren, Viggja

Koret Våren Viggja er et lavterskel blandakor i Skaun Kommune i Sør-Trøndelag, for folk som liker å synge allsidig musikk. Vi synger enten konserter alene eller vi samarbeider med andre aktører i musikklivet lokalt (både profesjonelle og amatører). Sangrepertoaret varier stort gjennom året fra salmer til rock. Eksempler på musikk fra de siste årene er Beatles, Queen, Mozart’s Grosse Messe, Faure’s Requiem, Norske Hits, Henning Sommerro, 80-tallsmusikk, Julemusikk og 17-mai sanger.
Koret er kjent for sin rene og homogene korklang. Vi har ved flere anledninger vært med på å åpne Vinterkulturuka i Skaun Kommune, se lenke fra åpningen i 2015: http://skaunnytt.no/wp/vinterkulturuka-2015-i-want-it-all/

Korene Buvika Songlag og Koret Våren Viggja mottok den gangen stor honnør for å ha levert konserter med både trøkk og kvalitet. Vi er ellers en blidspent gjeng med sangere som hygger seg på de ukentlige korøvingene og ellers når vi reiser på turer til sangerstevner eller andre arrangement i Midt Norge.

Sjanger: Klassisk

Leder: Kristin Lauritzsen
Medlemmer: 25
Dirigent: Ingrid Fossum
Kortype: Blandakor