Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Skip Navigation LinksKor > Kor og korona - oppdaterte råd

Kor og korona - oppdaterte råd

Oppdatering 4.mars 2021

Myndighetene viderefører fortsatt den nasjonale anbefalingen om å utsette innendørs fritidsaktivitet for voksne og kulturarrangementer som samler publikum fra flere kommuner. Samtidig gjør flere og flere kommuner egne vurderinger basert på den til en hver tid gjeldende smittesituasjonen lokalt.  

Det er bekreftet at den nasjonale anbefalingen om å avstå fra innendørs fritidsaktivitet for voksne ikke er til hinder for at kommuner selv kan tillate organiserte fritidsaktiviteter innendørs, dersom de vurderer at situasjonen tillater det. Det betyr at kommuner selv har myndighet til å bestemme dette. Norges Korforbund vil sammen med de andre musikkorganisasjonene arbeide for et tettere samarbeid med myndighetene og kreve å få bli med når lokale vurderinger og endringer drøftes og fattes. 

Kor i kommuner med et lavt eller akseptabelt smittetrykk bør derfor sjekke med sin kommune om muligheten for at det kan gjennomføres innendørs øvelser i kommunen, eventuelt i mindre grupper. Koret bør kunne vise til at de har tatt for seg relevante vurderingspunkter, og selvsagt hvilke forholdsregler som gjøres for å begrense smitterisiko på øvelsen. Helt grunnleggende er det selvfølgelig å følge veilederen smittevern for musikkøvelser på www.musikk.no/smittevern. 


Ny spesifisering om arrangementer og fastmonterte seter

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses. Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenfor eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale.
 • Maks 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer x 3 kohorter hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette (nytt).
 • Det tydeliggjøres i regelverket at medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende regnes som arrangementer (nytt).

Gjennomføring av korøvelser

Norsk musikkråd har utarbeidet en veileder for gjennomføring av musikkøvelser med retningslinjer for smittevern. Denne er godkjent av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Merk at fritidsaktiviteter for voksne er stanset i en del kommuner. Sjekk hvordan dette er i din kommune.

>> Her finner du Norsk musikkråds veileder "Smittevern for musikkøvelser".

>> Her finner du Koralliansens supplement til veilederen med noe mer informasjon rettet mot kor

Her er noen spørsmål som styret i koret kan stille seg dersom dere vurderer å gjennomføre aktivitet og det ikke er forbud mot fritidsaktiviteter i kommunen der dere holder til:

 • Hvordan er smittetrykket i kommunen / regionen vår?
 • Hvor viktig er det å gjennomføre denne øvelsen / konserten?
 • Er gjennomføring på digitale plattformer et alternativ for å redusere risiko?
 • Hvordan ivaretar vi medlemmer i ulike risikogrupper i vårt kor?
 • Hvordan er stemningen for å gjennomføre fysiske øvelser og konserter hos medlemmene?
 • Hvordan er forholdene i de lokalene vi har tilgjengelig med tanke på ventilasjon og areal? Å samle mange i små rom, rom uten ventilasjon, eller rom med lav takhøyde, kan øke risikoen for smitte. Smittevern for musikkøvelser har tabell for gruppestørrelse, romstørrelse og ventilasjonskrav. 
 • Hvor hensiktsmessig er det å gjennomføre fysiske øvelser og konserter der smittetrykket er høyt og deltakerne kommer fra ulike kommuner? 

Rutinebeskrivelse for kor

Dirigent Jon Flydal Blichfeldt har laget et eksempel rutinebeskrivelse for kor når det gjelder gjennomføring av øvelser. Denne kan være fin å ta utgangspunkt i. Tilpass den den gjerne lokale forhold. Klikk under for å laste ned:

Rutiner for korøving i koronatiden nynorsk.docx

Rutiner for korøving i koronatiden bokmål.docx


Smittesporing

Vi anbefaler at man tar et bilde av koroppstillingen på hver øvelse slik at eventuell smittesporing blir enklere. Husk at koret skal ha samme oppstilling på hele øvelsen. Det gjør at færre personer må i karantene dersom det viser seg at noen som er smittet har vært på øvelse.

Meld fra til oss i Norges Korforbund (post@korforbundet.no) dersom dere får mistanke om at det har skjedd smitte på en øvelse. Da vil vi kunne gi dere bistand til informasjonsarbeidet.

 

Idébank for koraktivitet i koronatiden

Våre musikkfaglig ansatte har samlet en idébank for ulike aktiviteter i kor som ikke kan eller vil gjennomføre vanlige fysiske øvelser for hele koret. Denne idébanken finner du her. 

Honorar til dirigenten ved avlysning av korøvelser 

En del kor lurer nå på hva de skal gjøre med honorar til dirigenten når korøvelsene avlyses. Generelt oppfordrer vi alle kor til å ha musikalsk aktivitet selv om dere ikke kan møtes fysisk. Dersom dere skal ha musikalsk aktivitet, så trenger dere dirigenten.

Dersom dere har en skriftlig avtale med dirigenten, så kan dere ikke plutselig slutte å betale dirigenten selv om øvelsene blir avlyst. Korona regnes ikke lenger som force majeure i avtalesammenheng da dette nå er en kjent risiko. Vi oppfordrer i stedet koret til å gå i dialog med dirigenten om hvordan arbeidet med koret skal legges opp og når dirigenten skal utføre det avtalte arbeidet.

Dersom koret overhodet ikke har mulighet for å betale dirigenten, så må avtalen reforhandles eller sies opp med de fristene som er angitt i avtalen. Bare dersom dirigenten er ansatt med koret som arbeidsgiver, så er permittering et alternativ.

Når det gjelder 2021, så jobber vi for at statens stimuleringsordning skal nå bredt ut til våre medlemmer. Dette håper vi kan bidra til at korene er i stand til å holde på sine dirigenter. Husk også at kompensasjonsordningen for 2020 med frist 15. januar 2021 kan bidra til korets økonomi. Uansett trenger dere dirigenten når koronaen er ferdig.

Stimuleringsordning for 2021

Regjeringen jobber med en stimuleringsordning for frivilligheten som skal gjelde fra 1. januar. Vi håper og tror det blir mulig å søke på denne ordningen fra februar. Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Korturer

Vi har laget en egen side om korene rettigheter i forbindelse med bestilte korturer. Denne finner du her.

Vi holder dere oppdatert

Her på kor.no/korona vil dere til enhver tid finne den siste informasjonen vi har å gi. 

Vi anbefaler at både dirigenter og korsangere blir med i Facebook-gruppen vår "Korøving i koronatiden". Der vil både sangere og dirigenter finne mange nyttige tips i disse tider. Husk også å følge Norges Korforbund på Facebook!

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på: post@korforbundet.no, eller telefon 22 39 68 50 (hverdager kl. 9.00-15.30)