Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Skip Navigation LinksKor > Kor og korona - oppdaterte råd

Kor og korona - oppdaterte råd

Oppdatering 18. november

5. november gikk Norsk musikkråd ut med en generell oppfordring om at man i kommuner med smitte tok en pause i aktiviteten. Det ble gjort fordi statsministeren ba befolkningen holde seg hjemme og møte færrest mulig. Nå ser vi at smittetallene flater ut i mange kommuner, samtidig vet vi at tallene fortsatt er svært høye noen steder.

På denne bakgrunn sier nå Norsk musikkråd følgende:

I dagens situasjon er det utfordrende å avgjøre om det kan gjennomføres øvelser og arrangementer. I kommuner der smittetrykket er lavt, er det mulig å gjennomføre musikkøvelser og konserter så lenge dere følger Smittevern for musikkøvelser og Spesifikasjon for smittevern på konserter og arrangementer. Andre steder kan det være behov for å utvide pausen ytterligere. Noen kommuner har vedtatt forbud mot fritidsaktiviteter for ulike aldersgrupper, og endringer kan komme fortløpende. Derfor må dere følge ekstra nøye med på lokale regler og råd i tiden framover.


Her er noen spørsmål som styret i koret kan stille seg dersom dere vurderer å gjennomføre aktivitet og det ikke er forbud mot fritidsaktiviteter i kommunen der dere holder til:
  • Hvordan er smittetrykket i kommunen / regionen vår?
  • Hvor viktig er det å gjennomføre denne øvelsen / konserten?
  • Er gjennomføring på digitale plattformer et alternativ for å redusere risiko?
  • Hvordan ivaretar vi medlemmer i ulike risikogrupper i vårt kor?
  • vordan er stemningen for å gjennomføre fysiske øvelser og konserter hos medlemmene?
  • Hvordan er forholdene i de lokalene vi har tilgjengelig med tanke på ventilasjon og areal? Å samle mange i små rom, rom uten ventilasjon, eller rom med lav takhøyde, kan øke risikoen for smitte. Smittevern for musikkøvelser har tabell for gruppestørrelse, romstørrelse og ventilasjonskrav. 
  • Hvor hensiktsmessig er det å gjennomføre fysiske øvelser og konserter der smittetrykket er høyt og deltakerne kommer fra ulike kommuner? 
Norsk musikkråd har også laget en «kalkulator» for å beregne hvor stort rom dere trenger for øvelsen og hvordan ventilasjonen bør være. Denne finner du her. 

Gjennomføring av korøvelser

Norsk musikkråd har utarbeidet en veileder for gjennomføring av musikkøvelser med retningslinjer for smittevern. Denne er godkjent av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Merk at fritidsaktiviteter for voksne er stanset i en del kommuner. Sjekk hvordan  dette er i din kommune.

Rutinebeskrivelse for kor

Dirigent Jon Flydal Blichfeldt har laget et eksempel rutinebeskrivelse for kor når det gjelder gjennomføring av øvelser. Denne kan være fin å ta utgangspunkt i. Tilpass den den gjerne lokale forhold. Klikk under for å laste ned:

 Rutiner for korøving i koronatiden nynorsk.docx

Rutiner for korøving i koronatiden bokmål.docx

Smittesporing

Vi anbefaler at man tar et bilde av koroppstillingen på hver øvelse slik at eventuell smittesporing blir enklere. Husk at koret skal ha samme oppstilling på hele øvelsen. Det gjør at færre personer må i karantene dersom det viser seg at noen som er smittet har vært på øvelse.

Meld fra til oss i Norges Korforbund (post@korforbundet.no) dersom dere får mistanke om at det har skjedd smitte på en øvelse. Da vil vi kunne gi dere bistand til informasjonsarbeidet.

Øvingslokaler

Det er dessverre også et problem for mange kor at øvingslokaler som skoler og kirker er stengt eller er for små med tanke på avstandsreglene. Vi oppfordrer derfor til å vise kreativitet for å finne øvingslokaler. Kanskje kan dere finne rom i selskapslokaler, hotell, utesteder eller næringsbygg? Dersom lokalene deres er for små, så er det en mulighet å øve halve koret om gangen. Kanskje kan dere ha felles utendørs pause mellom øktene? Får dere økte kostnader som følge av leie av lokaler, så er det en mulighet å søke kommunen om støtte til dette.


Konserter

Fra 9. november gjelder følgende regler for antall som gjelder på konserter nasjonalt:

  • Innendørs på offentlig sted er det tillatt med inntil 50 personer dersom det ikke er fastmonterte seter. 
  • Innendørs på offentlig sted er det tillatt med inntil 200 personer dersom det er fastmonterte seter.
Kor og musikere regnes ikke inn i disse tallene i henhold til COVID-19-forskriften.

Kirkebenker, stoler som er hektet sammen og løse stoler regnes ikke som fastmonterte seter i henhold til regjeringens definisjon.

Merk at det i noen kommuner er regler som er strengere enn dette. Dere må derfor sjekke lokale regler før dere avholder konsert. Oslo, Bergen og kommunene rundt Bergen har nå stanset alle arrangementer. 

Publikum skal holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og avstanden må kunne holdes under hele arrangementet. Arrangøren er ansvarlig for å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing.

Her er noen nyttige lenker om gjennomføring av konserter og andre arrangementer:


Avstand mellom kormedlemmer på konsert
Norsk musikkråds smittevernveileder gjelder formelt sett bare musikkøvelser. Vi anbefaler likevel at samme avstand holdes på konserter. Hvis man må ha mindre avstand for å kunne gjennomføre en konsert, så anbefaler vi at man først gjør en risikovurdering der man tar hensyn til aspekter som smittetrykk i kommunen, antall korsangere i risikogruppen og hvor lenge konserten varer. 

Strømming av konserter

Vi har skrevet et eget blogginnlegg med tips om strømming av koronakonserter. Der står det også om regler for rettigheter og TONO ved slike konserter. Her finner du blogginnlegget.


Viktig om nye avtaler

Merk at avlysning på grunn av korona ikke lenger regnes som force majeure i forbindelse med avtaler. Dersom koret inngår nye avtaler, så bør disse eksplisitt si noe om hva som skjer dersom et arrangement blir avlyst som følge av korona. 


Idébank for koraktivitet i koronatiden

Våre musikkfaglig ansatte har samlet en idébank for ulike aktiviteter i kor som ikke kan eller vil gjennomføre vanlige fysiske øvelser for hele koret. Denne idébanken finner du her. 

Honorar til dirigenten ved avlysning av korøvelser 

En del kor lurer nå på hva de skal gjøre med honorar til dirigenten når korøvelsene avlyses. Generelt oppfordrer vi alle kor til å ha musikalsk aktivitet selv om dere ikke kan møtes fysisk. Dersom dere skal ha musikalsk aktivitet, så trenger dere dirigenten.

Dersom dere har en skriftlig avtale med dirigenten, så kan dere ikke plutselig slutte å betale dirigenten selv om øvelsene blir avlyst. Korona regnes ikke lenger som force majeure i avtalesammenheng da dette nå er en kjent risiko. Vi oppfordrer i stedet koret til å gå i dialog med dirigenten om hvordan arbeidet med koret skal legges opp og når dirigenten skal utføre det avtalte arbeidet.

Dersom koret overhodet ikke har mulighet for å betale dirigenten, så må avtalen reforhandles eller sies opp med de fristene som er angitt i avtalen. Bare dersom dirigenten er ansatt med koret som arbeidsgiver, så er permittering et alternativ.

Når det gjelder 2021, så jobber vi for at statens stimuleringsordning skal nå bredt ut til våre medlemmer. Dette håper vi kan bidra til at korene er i stand til å holde på sine dirigenter. Husk også at kompensasjonsordningen for 2020 kan bidra til korets økonomi. Uansett trenger dere dirigenten når koronaen er ferdig.

Kompensasjon for tap knyttet til arrangementer

Statens har nå lansert en ny krisepakke for tap på arrangementer i frivilligheten ("krisepakke 3"). Den gjelder tap på arrangementer i tiden 12. mars - 31. desember 2020. Informasjon og søknadsskjema finner dere på nettsiden til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Søknadsfristen er 15. januar 2021.

Regjeringen har varslet en stimuleringsordning for frivilligheten fra 2021. Norges Korforbund har gitt innspill til denne ordningen. 

Korturer

Vi har laget en egen side om korene rettigheter i forbindelse med bestilte korturer. Denne finner du her.

Vi holder dere oppdatert

Her på kor.no/korona vil dere til enhver tid finne den siste informasjonen vi har å gi. 

Vi anbefaler at både dirigenter og korsangere blir med i Facebook-gruppen vår "Korøving i koronatiden". Der vil både sangere og dirigenter finne mange nyttige tips i disse tider. Husk også å følge Norges Korforbund på Facebook!

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på: post@korforbundet.no, eller telefon 22 39 68 50 (hverdager kl. 9.00-15.30)