​Kor i Sør-Trøndelag som søker dirigent​


Ad Libitum søker ny dirigent


Ad Libitum 2014 kopi.jpg 

Ad Libitum er et blandakor fra Trondheim med rundt 40 medlemmer. Koret ble stiftet i 1987 og feirer således sitt 30-årsjubileum i år. Vårt mål er å utøve korsang med høy kvalitet hentet fra et variert repertoar. Vi legger stor vekt på formidling. Koret står ofte blandet og synger ofte uten noter. Ad Libitum deltar gjerne på korfestivaler, stevner og konkurranser i inn og utland. Koret arrangerer 2-3 egne konserter i året. I tillegg til ukentlige øvinger har vi en øvingshelg om høsten. Vi tar gjerne betalte sangoppdrag i forbindelse med private og offentlige arrangement. 

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Høyere utdanning, både pedagogisk og musikalsk
 • Korfaglig utdanning
 • Korfaglig erfaring 
 • Beherske flere stilarter
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Beherske piano til bruk ved innøving
 • Engasjement 

Vi tilbyr:

 • Godt miljø
 • Engasjerte, dyktige og arbeidsvillige sangere
 • Fast øvingsdag 1 gang i uka i gode lokaler 
 • Godt fungerende organisasjon
 • Stabil og ryddig økonomi
 • Betingelser etter avtale

Tiltredelse etter avtale, men senest 1.8.17. 

Søknad med CV og referanser sendes på mail til: berit.hoyem@fundator.no innen 1. april 2017. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til korets leder Berit Høyem på tlf. 414 60 639 eller på mail til post@ad-libitum.no ​​