​​​​​​​​​Kor i Oslo og Akershus som ​søker dirigent​​


Nesodden Sangkor søker ny dirig​ent fra høsten 2018​

img_4005.jpg

Vi i Nesodden Sangkor

 • er et lokalt, blandet amatørkor, for tiden ca. 30 medlemmer
 • er glad i et variert repertoar, fra folketoner og ballader, via viser og pop til klassiske stykker og korverk
 • har alltid ambisjoner om å bli bedre
 • øver onsdager kl. 19.00 – 21.30, på Tangenten på Nesodden
 • har 1-2 helgeseminarer, samt 1-2 konserter hvert semester

   

  Dette ønsker vi av deg som dirigent, du:
 • har enten formell utdannelse innen direksjon eller holder på å få det
 • har alternativt lang erfaring med dirigering av amatørkor
 • har evnen til å inspirere oss og har gode kommunikasjons-  og samarbeidsevner
 • har lyst til å jobbe med sangglade amatører, er strukturert og bruker ulike teknikker for innlæring og framføring
 • er allsidig og må kunne beherske ulike sjangre av musikk
 • honoreres som selvstendig næringsdrivende etter avtale

   
  Søknad med relevant CV (helst PDF/ODT-Format) sendes på e-post innen 25. mai 2018 til Bernd Etzelmüller (bernde@geo.uio.no). Vi vil bekrefte mottakelse av søknad per e-post.

  Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med:

  Karoline Olsen (konst. styreleder)                  Ingrid Støver Jensen (styremedlem)

  Tlf. 41 31 66 83                                           Tlf. 40 21 37 25
  karolegg@online.no                                      isjens@online.no

  Nettside: Nesodden ​Sangkor

   
Frogner kammerkor søker ny dirigent fra høsten 2018

Frogner Kammerkor 2016 Foto Even Finsrud – Kopi.jpg

Frogner kammerkor i Oslo består i dag av rundt 30 sangere fra 45 år og oppover. Koret øver hver tirsdag i Frogner kirke fra kl. 18.30 til 21.00. Frogner kirke er også vårt faste konsertlokale.

Koret har høye musikalske ambisjoner, et variert repertoar og hyggelig miljø. Vi fremfører større kirkemusikalske verk, et spekter av mindre korverk og lettere repertoar. Koret holder regelmessig Én større konsert i året, vanligvis om høsten, og en julekonsert. I forbindelse med høstkonserten arrangerer vi et to-dagers seminar. Hvert tredje år har vi pleid å reise til Europa Cantats korseminarer. For informasjon om korets konserter de siste årene viser vi til vår hjemmeside. Koret medvirker ved gudstjeneste i Frogner kirke, per i dag åtte ganger i året, fordelt på fire ganger hvert semester.

Frogner kammerkor ble stiftet i 1993 av Tor Skauge. Siden 1999 har koret hatt en fast dirigent som nå avslutter sitt engasjement.

Ved vårt 25-årsjubileum ønsker vi fornyelse og foryngelse i koret for å opprettholde et høyt ambisjonsnivå, og vi vil aktivt arbeide for å tiltrekke oss yngre, nye medlemmer.

Frogner kammerkor søker en strukturert og inspirerende dirigent med korlederutdanning på høyt nivå. Søkeren må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Søker kan bli bedt om å oppgi referanser. Det vil bli holdt prøvedirigering. Koret har fast repetitør.

Stillingen honoreres som selvstendig næringsdrivende etter avtale. Stillingen er ledig fra 15. august 2018.

Søknad med forenklet CV sendes på e-post til ingebjorg.gunnarson@gmail.com innen 26. april.
Kontaktperson: Ingebjørg Gunnarson, tlf. 900 88 479.
​Sangselskabet Guldbergs Akademiske Kor søker dirigent.


Guldbergs er mer enn et mannskor. Vi er et «Sangselskab» med alt dette innebærer. Koret ble stiftet i 1916 av Ansgar Guldberg, så vi har moret og gledet oss selv og vårt publikum i noe over 100 år. Vi er i dag rundt 55 aktive sangere i alderen 20 til 68 og er godt dekket på alle stemmer og har en sunn og god økonomi.

Vi øver hver mandag fra kl. 19:00 til 21:30 i lokaler på det nye universitetet, OsloMet (Tidligere Høyskolen i Oslo og Akershus) i Pilestredet 48.

Vårt repertoar er alt fra klassiske korverk til drikkeviser, Bellman og nasjonalromantikk.

På Youtube ligger opptaket fra vår festforestilling på Chat Noir i forbindelse med vårt 100 års jubileum i 2016. Den vil gi deg en pekepinn om vårt nivå, om du ikke skulle kjenne til oss fra tidligere.  

På våre hjemmesider vil du finne annen nyttig informasjon om oss.

Føler du at du​ er rett person og har lyst på dette så ta gjerne kontakt med undertegnede for en uforpliktende og konfidensiell samtale. 

Søknaden, merket «Dirigent GAK», sendes på e-post til arneh@online.no, sammen CV og andre papirer du ønsker å framlegge. Søknadsfrist 15.04.2018.

Ønsker du at søknaden skal behandles konfidensielt, så merk dette i søknaden 

Arne Henriksen, Rekrutteringsansvarlig i Guldbergs,Tlf: 907 95 145