​Kor i Hordaland so​m søker dirigent

​​

Har du lyst å dirigere et lite bedriftskor på Sandsli?

Petro.png

PetroCanto er Statoils bedriftskor og vi søker nå dirigent som kan overta det musikalske ansvaret. Koret har 13 sangere og vi synger for det meste swingende jazz - og poplåter, både a cappella

og tidvis med noe komp. Korets overordnede mål er å arbeide for musikalsk utvikling i et svært godt sosialt miljø og underholde på ulike arrangementer både i regi av NK Hordaland, private oppdrag,

interne oppdrag  i Statoil og sammen med andre kor.

Vi øver på onsdager fra kl. 19-21  på Sandsli hvor vi også disponerer flygel. Det er ønskelig med dirigent som spiller piano.

Lønn etter avtale.

Se også vår hjemmeside: www.petrocanto.net

​ 

Interessert? Ta kontakt med Lise Leknes på tlf. 99309194 eller send e-mail til lfle@statoil.com.

Ser frem til en hyggelig og uforpliktede prat.​​Dragefjellets damekor søker ny dirigent

Dragefjellets Damekor.jpg

Vi søker med dette etter kordirigent for Dragefjellests damekor fra 21. august 2017. Vi kan tilby lærevillige sangere i et godt miljø.

Dragefjellets Damekor har hatt en svært kompetent dirigent med spesialkompetanse i, og særinteresse for, "Barbershop", foruten om klassiske korverker og jazz. Repertoaret som er valgt har gitt oss spennende utfordringer og en helt egen profil. Vi ønsker å lære og utvikle oss som kor og har fokus på sangglede og opplæring. Hardt arbeid og innsats har gitt en musikalsk utvikling vi ikke hadde forventet. Vår nye dirigent vil selvfølgelig få muligheten til å utvikle sin egen profil ut fra interesse og kunnskaper.

Vi er alle travle damer og er derfor ikke så opptatt av å arrangere og delta på korarrangement. Dragefjellet Damekor er et miljøstyrkende tiltak som heller holder konserter for beboerne og naboer på Velforenings arrangementer. Med medlemmer fra både Møhlenpris, Nordnes og andre sentrale deler av Bergenhus er vi nå over 26 kormedlemmer, noenlunde likt fordelt på fire stemmer.

Vi øver en kveld i uken i flotte øvingslokaler i Sparebanken Vest sitt nye bygg i Jonsvollkvartalet kl 19.30-21.30  Vi følger skoleruten for Bergen kommune.


For mer informasjon kontakt styreleder Eli Kyte 97041363. 

Med vennlig hilsen styret i Dragefjellets damekor​