Forside / Om oss / Våre distriktsledd / Vestlandet / NK Hordaland / Aktiviteter / Nye SYNG FOR OSS

Nye SYNG FOR OSS

Nye SYNG FOR OSS

Nye SYNG FOR OSS, 10 oktober 2020 i Grieghallen & Korskirken.

Studinekoret Sirenene 1. pris.jpg

Vi gratulerer Studinekoret Sirenene med 1. pris i Nye NYE SYNG FOR OSS

 

Priser som ble delt ut

Studinekoret Sirenene 
1. pris (kr.15.000)  

Vokalensemblet SKRIK 
2. pris (Gavekort fra Norsk Korsenter)

Cantabo 
3. pris  (Gavekort fra Norsk Korsenter)

Os Vocalis
Pris for beste kor i sakral musikk (Gavekort fra Norsk Korsenter)

Vokalensemblet SKRIK FOR for "Sjå attende", traf/Gåte arr. Christian Holter
Pris for beste fremføring av norsk komposisjon (Gavekort fra Norsk Korsenter)

Os Vocalis
Pris for repertoar/programvalg (Gavekort fra Norsk Korsenter)

Bergen Mannskor - "Vi elsker dere!"
Dommerpris (Gavekort fra Norsk Korsenter)

 

SAKRAL KLASSE - Korskirken lørdag 10.10 kl. 12.00 – 13.15

Alle sitter på anviste plasser i kirken, og alle hører på alle. Korene går opp og ned fra kirkebenkene.
Konkurranse
12.00 -12.00 - Cantabo
12.15 -12.30 - Bergen Mannskor
12.30- 12.45 - Bergen Vocalis
12.45 -13.00 - Os Vocalis 
13.00 -13.15 - Osterøykoret                      

ÅPEN KLASSE - Grieghallen lørdag 10.10 kl. 15.30 – 17.45

Korkonkurranse
15.30-15.45 - Bergen Vocalis
15.45-16.00 - Studinekoret Sirenene
16.00-16.15 - Osterøykoret
16.15-16.30 - Cantabo
 
17.00-17.15 - Vokalensemblet Skrik
17.15-17.30 - Os Vocalis 
17.30-17.45 - Bergen Mannskor
Pause
Kl. 19.00 - Dirigenttreff – «dirigentmingling» - muntlig feedback fra juryen
Kl. 20.00 - Premieutdeling og avslutning.
Vi avslutter sammen i Grieghallens foaje med sosialt samvær, sang og underholdning.
Det blir åpen bar, og som ønsker kan forhåndsbestille litt å spise. (jfr. tilsendt info)

Jury

1517422964426.jpg

Øystein Fevang
Øystein Fevang er fast dirigent for Oslo Filharmoniske kor og Majorstua Kammerkor. Han dirigerte Ensemble 96 i mer enn 10 år, og for platen «Immortal Nystedt» ble han i 2006 nominert til verdens største musikkpris; Grammy. Året etter mottok han «Korprisen» av Norges Korforbund. Øystein Fevang har undervist i ensembleledelse og kormetodikk på Norges Musikkhøgskole, Barrat Dues Musikkinstitutt og på Universitetet i Oslo. Han er nå lektor i korsang ved Rud vgs.

Therese-Kinzler-Eriksen-798x480.jpg

Therese Kinzler Eriksen
Therese Kinzler Eriksen ble i 2018 fulltidsansatt som kunstnerisk leder og dirigent for mannskoret Oslo fagottkor. Da hadde hun ledet koret helt fra det startet opp i 2004. Koret har gjennom årene opparbeidet seg en stor publikumsskare, mye takket være sin sjanger-bredde, musikk-komikk og sceniske uttrykk. Therese er utdannet pianist ved Agder Musikkonservatorium, og har flere års erfaring som turnerende pianist i Rikskonsertene. Siden studerte hun Drama- og teaterkommunikasjon ved Høgskolen i Oslo, og har bl.a vært ansatt som regissør og dramapedagog ved Hadeland videregående skole. 
013operapub.jpg
 
Lars Eggen
Lars Eggen er i fra Tylldalen i Østerdalen og har etablert seg som en allsidig sanger i norsk musikkliv. I tillegg til operasolist er han mye benyttet som sanger ved festivaler og i konsertsammenheng. Han har sunget en rekke roller, flere av de tilskrevet Eggen, og har mottatt flere priser og stipender (bla. Trondheim kommunes kulturpris og kåret til “årets Tynseting”). Han dirigerer kor, er mye brukt som seminarholder og underviser. Eggen jobber også som produsent for bla. seteroperakonseptet Opera Di Setra. Lars Eggen begynte som daglig leder i Opera Trøndelag 09.09.19

SFO image1.jpg

Reglement

Reglement vedtatt av Norges Korforbund Hordaland 15.08.2019.
Last ned: Reglement nye Syng For Oss

"Syng For Oss" (SFO) skal være en møteplass for kor i vennlig kappestrid, som gir mulighet til å stifte bekjentskap med andre kor/annet repertoar, og gi koret konstruktive tilbakemeldinger til videre arbeid. Videre skal korkonkurransen bidra til å synliggjøre korsangen som en viktig kulturbærer i samfunnet.

1.Hvilke kor kan delta?

 • Norges Korforbund Hordalands korkonkurranse er åpen for alle kor og vokalgrupper i Norge. Kor og vokalgrupper defineres som sanggrupper fra 4 medlemmer og oppover.

2.Påmelding

 • Skriftlig, påmelding må sendes inn innen dato angitt på innbydelse.           
 • Påmelding er bindende, men antall deltakere kan korrigeres med 20 % frem til konkurransen. Dersom en må innføre et øvre tak for antall kor, vil de korene som først meldte seg bli prioritert.

3.Påmeldingsavgift

 • Påmeldingsprisen pr. sanger blir fastsatt i innbydelsen til korkonkurransen. Denne skal dekke leie av lokaler/leie av utstyr, adgangstegn til alle konserter, dommerutgifter og administrasjon.
 • For SFO 2020 er deltakeravgiften kr. 350 pr. sanger. (Deltakere som ikke er medlemmer i Norges Korforbund betaler kr. 400. Minimumsbeløp pr kor/vokalgruppe er kr. 2500

4. Refusjonsregler    

 • Påmeldingsavgiften pr. sanger blir ikke refundert ved avmelding senere enn 1 mnd. (30 dager) før konkurransen. Dersom et kor melder seg av konkurransen senere enn 10 uker før konkurranseavvikling, refunderes halvparten av beløpet.

5. Kategorier

    Det inviteres til konkurranse i to kategorier:

                1.         Åpen klasse – alle påmeldte kor må delta i denne kategorien

                2.         Sakral musikk – valgfri kategori i tillegg til kategori 1 – åpen klasse.

6. Repertoar/noter

 • Det synges akustisk og bruk av akustiske instrument er tillatt. 
 • Repertoaret bør gjenspeile korets bredde og musikalske variasjon.
 • Det skal brukes originalnoter ved konkurransen i henhold til åndsverkloven. Arrangøren har rett og plikt til å kontrollere at dette blir gjort.
 • Totalt har koret maksimum 12 minutter effektiv syngetid.
 • Originalnotene skal sendes i 3 eksemplar til arrangøren senest 2 mnd. før arrangementet skal avvikles. Disse notene vil bli returnert til korene etter konkurransen.
 • Dersom koret skal synge verket i en annen toneart enn den noterte, må dette opplyses dommerne på forhånd.

7. Praktisk gjennomføring

 • Påmeldte kor får tilsendt tidsplanen senest 1 mnd. før konkurransen starter.
 • Hvert enkelt kor får tildelt et rom til oppvarming minst 45 min. før de skal opptre.
 • Koret kan ikke forvente at det er piano i oppvarmingsrommet.
 • Arrangøren skal sørge for god belysning på scenen i konsertlokalet, stemt piano "for å kunne gi tonen" og notestativ til dirigenten om ønskelig.
 • Koret kan orientere seg i konsertlokalet, men det er ikke anledning til å prøvesynge i lokalet.
 • Korenes rekkefølge i konkurransen avgjøres ved loddtrekning. Hvis en dirigent dirigerer flere kor, må det tas hensyn til dette. Det kan også tas hensyn til at et kor har senere ankomst konkurransedagen.

8. Jury

 • Juryen skal bestå av 3 dommere.
 • En av disse skal være leder for juryen, og ha det overordnede ansvar for juryens arbeid.
 • Jurymedlemmene skal være anerkjente, faglig kvalifiserte.
 • Det oppnevnes en sekretær for juryen, og denne har ansvar for den praktiske gjennomføringen.

9. Juryens arbeid og vurderingskriterier

 • All dømming vil bli gjort på eget dommerskjema godkjent av Norges Korforbund Hordaland
 • Det legges avgjørende vekt på at deltakende kor skal få konstruktive tilbakemeldinger der det blir gitt tilbakemelding på følgende:
  • Teknisk ferdighet (Sangtekniske ferdigheter samt intonasjon, tempi, dynamikk, artikulasjon, homogenitet, klang)
  • Kunstnerisk ferdighet (Interpretasjon, stilforståelse, formidling, korets evne til å musisere ut fra gitte rammer)
  • Generelt inntrykk 
 • Det skal ikke brukes ikke poengskala i vurderingene. Leder av juryen skal sammen med de to øvrige jurymedlemmene gjennom dialog enes om premiering.
 • Det skal kun kåres vinnere, og øvrig kor som deltar skal ikke rangeres.

10. Premiering

 • Ett kor kan maksimum oppnå to priser (med unntak av publikumspris og dirigentpris)

Priser som blir delt ut:

 • 1. pris (kr. 15.000)
 • 2. pris ( Gavekort )
 • 3. pris (Gavekort)
 • Pris for beste kor i sakral musikk (Gavekort)
 • Pris for beste fremføring av norsk komposisjon (Gavekort)
 • Publikumspris (Gavekort)

Juryen kan, etter eget ønske, også kåre vinnere i disse kategoriene

 • Pris for beste uttrykk
 • Pris for repertoar/programvalg
 • Dirigentpris
 • Dommerpris

11. Endringer

Endringer i dette reglementet og unntak fra reglene kan gjøres av Norges Korforbund Hordaland sitt styre.