Forside / Støtteordninger / For medlemmer / Studieplaner

Studieplaner

Studieplaner

Fra 2018 blir Norges Korforbund medlem av Musikkens studieforbund. I den forbindelse tar vi i bruk nye studieplaner for opplæringsvirksomheten. For de fleste kor vil ikke dette innebære store endringer, da de fleste kurs er «Fellesøvelser» og «Stemmegruppeøvelser». Nytt nå er at hver kurstype er oppdelt i tre forskjellige nivåer som legger føring på hva som kreves av både deltaker og lærer (dirigent): grunnleggendevideregående og avansert nivå.

Hvilket nivå har ditt kor?

For at du skal kunne velge, har vi samlet noen utvalgte sitater fra studieplanene på de tre ulike nivåene. Studer disse før du oppretter et nytt kurs.

Grunnleggende

Voksne som ønsker å bruke stemmen til å synge i kor, sanggrupper og/eller vokalensembler. Det er ingen krav til forkunnskaper for å delta i opplæringen.

Gjennom øvelser innen vokalteknikk, bevisstgjøring av tonehøyde og klang gis deltakerne et godt forhold til egen stemmebruk. Deltakerne synger enkle sanger og øvelser, både unisont (enstemt) og enkle flerstemte sanger. Sangene øves for det meste inn etter gehør, men enkel notelære er også en del av kurset.

Fullstendige studieplaner finner du her:

Videregående

Voksne som ønsker opplæring i korsang på et viderekomment nivå. Notekunnskap er ønskelig.

Gjennom innøving av korrepertoar arbeides det med å utvikle deltakernes generelle ferdigheter i klang, teknikk, intonasjon, lytteteknikk, frasering, diksjon, balanse, dynamikk og notekunnskap. Opplæringen er hovedsakelig notebasert, men å kunne synge etter gehør er også sentralt.

Det forventes noe egeninnsats av deltakerne mellom øvelsene.

Fullstendige studieplaner finner du her:

Avansert

Erfarne korsangere og andre interesserte voksne som ønsker opplæring i korsang der høye krav til det musikalske resultatet er sentralt. Det forventes at deltakeren holder et høyt vokalteknisk nivå, og har solide notekunnskaper.

Gjennom innøving av korrepertoar arbeides det med å perfeksjonere deltakernes generelle ferdigheter i klang, teknikk, intonasjon, lytteteknikk, frasering, balanse, dynamikk og presisjon. I opplæringen legges det stor vekt på musikkformidling og musikalsk uttrykk.

Det forventes stor grad av egeninnsats mellom øvelsene.

Fullstendige studieplaner finner du her:


Alle studieplanene for kor og sang i Musikkens studieforbund finner du i sin helhet her.