Forside / Støtteordninger / For medlemmer / Rapportering av kursvirksomhet

Rapportering av kursvirksomhet

Rapportering av kursvirksomhet

Etter hvert semester skal korene rapportere inn antall kurs og timer til Norges Korforbund. I hovedsak dreier dette seg om korets øvelser gjennom semesteret.

Norges Korforbund har et spesialtilpasset og moderne kurssystem for kor, og som er knyttet til nettsidene og medlemsdatabasen. Medlemsregisteret gjør rapportering og innlevering av ​​søknad enklere og mer oversiktlig for alle. Systemet er brukervennlig og lett å forstå. Søknaden sendes inn fra korets egne sider her på kor.no. Det kreves en innlogging med brukernavn og passord for å gjøre dette. 

Rapportering/søknadsfrister

7. august for vårsemesteret (øvelser fra 1. januar til 30. juni) 

5. januar for høstsemesteret (øvelser fra 1. juli til 31. desember) 

(OBS: så lenge man kan sende inn er det ikke stengt)

Det er spesielt viktig at fristen i januar overholdes, for korforbundet har selv frist for å rapportere all aktiviteten videre rapportering til vårt studieforbund, som igjen rapporterer videre til Kompetanse Norge. 

Det skal ikke sendes inn noe annet enn det som registreres på nettsiden, det vil si at ingen skjema eller frammøtelister skal sendes til korforbundet per post eller e-post.

Oppdatering av korets medlemmer på kor.no

Det er viktig at korene oppdaterer sine medlemssider her på kor.no. Dette danner grunnlag for kontingent, det er her adressene for utsending av Korbladet til alle medlemmene hentes og dataene brukes også som grunnlag for å finne kor som faller innen for ulike støtteordninger. Med andre ord kan ditt kor gå glipp av inntekter om ikke medlemsdataene er oppdatert med navn, adresse og fødselsår.

Innsending og generelle spørsmål om ordningen

Det er meget viktig at korene tar seg tid til å sette seg inn i reglene, sende inn på riktig måte og overholde frister. Hvis ikke kan man i verste fall risikere å ikke få utdelt støtte.  Spørsmål kan rettes til Martin Borgnes på 22 39 68 50.​

Veiledning

Logg inn på korenes medlemssider for veiledning om prosedyrer og regler.