​​​Rapportering konsertstøtte

​Tilskuddsmottaker plikter straks å melde fra til Norges Korforbund dersom de forutsetninger som gjelder for tildelingen endres før eller i løpet av prosjektperioden.

Tildelt beløp utbetales etter at prosjektet er gjennomført og rapport er sendt Norges Korforbund og godkjent. Søker skal rapportere på fastsatt skjema innen åtte uker etter at prosjektet er avsluttet.

Skjemaet skal underskrives av ansvarlig søker og sendes per post (ikke e-post eller faks) sammen med følgende dokumentasjon:

- kort redegjørelse/evaluering av prosjektet
- regnskap
- program/avisomtale.

Eventuelt store avvik fra søknaden, både for program og budsjett, må begrunnes særskilt. Husk å skriv eventuelle endringer av allerede innsendt informasjon om søker (kontaktperson, kontonummer, telefon, etc.).

Dersom fristen ikke overholdes vil støtten som hovedregel trekkes tilbake. Er det behov for forlenget frist må dette avklares med Norges Korforbund.

​​På linken under kan man åpne rapporteringsskjemaet (åpnes i et nytt vindu i nettleseren). Dette må skrives ut lokalt, underskrives og sendes Korforbundet sammen med annen dokumentasjon. 

Sender per post til:

Norges Korforbund​
Karl Johans gate 16B
0154 OSLO


Last ned rapportskjema: Rapportskjema-konsertstøtte-2018.pdf