​​​​​​Oversikt over spørsmål i søknadsskjema Konsertstøtte​


På det elektroniske søknadsskjemaet (lenke til venstre) vil det være hjelpetekster på hvert felt.

 
E-postadresse
 
OM SØKER
1. Navn på kor/arrangør som søker
2. Ansvarlig kontaktperson
3. Adresse
4. Postnummer
5. Sted
6. Fylke
7. Telefon
8. Navn på korets dirigent
9. Kontonummer
10. Nett
11. Type kor
12. Organisasjonstilknytning
 
OM PROSJEKTET
13. Navn på prosjektet
14. Musikalsk sjanger på konserten(e)
15. Navn på eventuelt andre deltakende kor
16. Kort prosjektbeskrivelse (2-4 setninger).
17. Utfyllende prosjektbeskrivelse (maks 2000 tegn som tilsvarer ca en halv side).
 
PROFESJONELLE MUSIKERE/SANGERE
18. Type samarbeid (flere kan velges)​
19. Navn og omtale av inntil tre av de profesjonelle (maks 2000 tegn som tilsvarer ca en halv side).
 
TID, STED OG PUBLIKUM
20. Konsertlokale(r)
21. Sted
22. Sluttdato (dato for siste konsert)
23. Estimat på antall publikummere
24. Antall korister som vil delta på konserten(e)?
 
BUDSJETT - INNTEKTER
25. Søknad konsertstøtte – Aktivitetsmidler for kor
26. Billettinntekter
27. Andre offentlige tilskudd
28. Sponsing
29. Programannonser
30. Salg av mat og drikke
31. Egenandel fra deltakere
32. Andre inntekter
33. SUM INNTEKTER
 
BUDSJETT - UTGIFTER
34. Samlet honorarer til profesjonelle musikere/sangere/artist
35. Reise-, bo- og diettutgifter
36. Honorar egen dirigent
37. Leie konsertlokaler
38. Lyd og lys
39. Regi/scenografi
40. Kostnader til leie av instrumenter eller stemming av flygel/piano
41. Bevertning
42. Trykk og layout av program
43. Annonser/markedsføring
44. Seminarutgifter
45. Kostnader til innkjøp av mat og drikke for salg
46. Billettavgifter
47. TONO-avgift
48. Blomster
49. Diverse andre utgifter
50. SUM UTGIFTER
 
INNSENDING AV SØKNAD
51. Søknadssum
52. Gjenta søknadssum med bokstaver
53. Eventuelle kommentarer til søknaden
54. Bekreftelse og innsending
 

Kvittering kommer på e-post. Her vises det man har sendt inn, og man har mulighet til å redigere svaret innen fristen.