Konsertstøtte

​​Aktuelt om aktivitetsmidler

Midlene til denne tilskuddsordningen er en del av Aktivitetsmidler for kor og tildeles over statsbudsjettet. Midlene fordeles videre til hele korfeltet av Norges Korforbund. Aktivitetsmidlene går også til en annen støtteordning for kor: Produksjons- og driftsstøtte til kor. Se egne sider for denne ordningen​.  

ALLE kor kan søke på disse to tilskuddsordningene, uavhengig om man er organisert eller ikke:

Konsertstøtte i samarbeid med profesjonelle


Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.

Faste søknadsfrister: 15. mars og 15. septemberaktivitetsmidler.jpg

Hvem kan søke om aktivitetsmidler

Ordningen retter seg mot alle kor uansett organisasjonstilknytning. Søker trenger ikke være et kor, såfremt prosjektet faller inn under ordningen.

Rammen for tilskuddet i 2017 er omlag 7,5 millioner, der omlag 2,5 mill. er øremerket en annen tilskuddsordning, Produksjons- og driftstilskudd til kor (se meny). 

Tre viktige forutsetninger for at man kan søke midler

- det skal være framføring av levende kormusikk,
- det skal være samarbeid med eksterne profesjonelle aktører som deltar under selve framføringen (sangere eller musikere),
- konserten/prosjektet kan ikke være avsluttet (avholdt) før søknadsfristen.

Behandling av søknader

Saksbehandling og innstilling gjøres av et utvalg oppnevnt av Norges Korforbund, der en rådgiver fra Korforbundet inngår fast i utvalget. I tillegg oppnevnes to medlemmer, der ett medlem oppnevnes av et av de andre korforbundene (i den grad dette lar seg praktisk gjøre) og ett av Norges Korforbund.

Kontakt

Norges Korforbund
Besøksadresse: Stortingsgata 22 (ikke send post hit)
Postadresse: Postboks 1944 Vika, 0125 Oslo
Telefon 22 39 68 50​
post@aktivitetsmidler.no

Spørsmål om ordningen kan rettes til Martin Borgnes i Norges Korforbund, telefon 959 00 678 eller send e-post.

 ​

8. november
Utvalget har nå ferdigbehandlet søknadene som kom inn til fristen 15. september 2017. Totalt kom det inn 297 søknader, og det ble søkt om 7,5 millioner kroner. Det ble fordelt 2 millioner kroner av midlene til 183 ulike prosjekter. I fordelingsutvalget satt denne gang Ole Aleksander Østhassel (Ung kirkesang), Annlaug Hus og Martin Borgnes (Norges Korforbund). Se tildelinger på menyen til venstre for full oversikt over alle tilskudd. 

14. september
Nå er det åpnet for søknader om Produksjons- og driftstilskudd for 2018. 

15. august
Nå er det åpnet for søknader om aktivitetsmidler for kor - konsertstøtte. Nytt skjema, og nå skal det ikke sendes inn vedlegg per post, kun elektronisk søknad. Søk på lenken til venstre. 

12. juni
Årets tildelingsbrev fra Kulturdepartementet er kommet, og tildelingen til aktivitetsmidlene ble 7 643 000 kroner for 2017. Av dette skal 2 490 000 settes av til Produksjons- og driftsstøtte, resten til Konsertstøtte. 

8. juni 
Skjemaet for konsertstøtte er nå stengt. Neste søknadsfrist for konsertstøtte er 15. september 2017. Vi jobber for tiden med å forbedre rutinene og lage et bedre søknadsskjema, der målet er at man ikke trenger å sende inn vedlagg per post.

Om du ønsker varsling på e-post når skjemaet åpner kan du klikke på søknadsskjemaet i venstre meny og legge inn ditt navn og e-post. 


19. mai 

Utvalget har nå ferdigbehandlet søknadene som kom inn til fristen 15. mars 2017. Totalt kom det inn 301 søknader, og det ble søkt om 7,1 millioner kroner. Det ble fordelt nærmere 2,7 millioner kroner av midlene til 175 ulike prosjekter. I fordelingsutvalget satt denne gang Tao Mcquade (Norsk Sangerforbund), Kjetil Ertresvåg og Martin Borgnes (Norges Korforbund).​ 

Ønsker du å se liste over hvilke prosjekter og kor som fikk konsertstøtte september 2016? Klikk på "Tildelinger" i lenken til venstre. 

Notiser​


Tildelinger

Ønsker du å se hvem som tidligere har fått støtte, og til hva, klikk deg inn på "Tildelinger" på lenkene til venstre. 

Midlene flyttes til Kurlturdepartementet
Norges Korforbund vil fortsette å administrere denne ordningen i 2015, selv om den er flyttet fra Norsk kulturråd (post 74) til Kulturdepartementet (post 78). Rammen for tilskuddet i 2015 er omlag 7,3 millioner, der 2,4 mill. er øremerket en annen tilskuddsordningProduksjons- og driftstilskudd til kor (se meny mer mer info)

Ny støtteordning under aktivitetsmidlene
Norges korforbund har i samarbeid med Norsk kulturråd og andre kororganisasjoner og kor lansert en ny støtteordning for kor på særlig høyt nivå. Ordningen heter "Produksjonss- og driftsstøtte for kor" og har en ramme på 1,4 millioner kroner for 2014. Søknadsfrist er 15. november 2014. Les mer under hovedmenyen "Støtteordninger" og "Prod-drift". 

Evaluering
Aktivitetsmidler for kor er evaluert. Både kor som har fått støtte og de som har fått avslag opplever ordningen som viktig. Oxford Research har på oppdrag fra Norsk kulturråd gjennomført en evaluering av støtteordningen Aktivitetsmidler for kor som forvaltes av Norges Korforbund.

Evalueringen trekker den hovedkonklusjonen at forvaltningen av midlene fremstår som ryddig, oversiktlig og i tråd med målene for ordningen.

Et annet viktig funn er at søknadsbehandlingen fungerer tilfredsstillende og at midlene fordeles mer eller mindre likt uavhengig av søkers organisasjonstilhørighet. 


​​