​Studieplaner


Alle som ønsker tilskudd til voksenopplæring, må bruke en godkjent studieplan for opplæringen. Her finner du oversikt over godkjente studieplaner fra Norges Korforbund som korene bruker og fortsatt kan bruke. For å laste ned studieplanen klikk på overskriftene.
NB! Studieplannummer i parentes.


Vokalopplæring


KOR

Blandetkor (101)
Damekor (102)
Mannskor (103)
Ungdomskor (104)

STEMMER

Sopran (111)
Alt (112)
Tenor (113)
Bass (114)
Like stemmer (115)
Blandede stemmer (116)


Generell musikkopplæring i kor

Elementær sangteknikk (201)
Elementær musikklære og gehørtrening trinn 1 (202)
Elementær musikklære og gehørtrening trinn 2 (203)
Repertoarkunnskap (204)
Musikkformidling og konsertformer (205)
Sang, bevegelse, drama og improvisasjon (206)


Opplæring i korledelse

Grunnkurs (301)
Trinn 1 (302)
Trinn 2 (303)
Trinn 3 (304)
Trinn 4 (305)

Hjelpedirigentkurs


Organisasjonsopplæring

Grunnkurs i organisasjonsopplæring (401)
Påbygningskurs for tillitsvalgte i kor (402)
Påbygningskurs for tillitsvalgte i distriktsledd (403)
Lederkurs (kor) (404)
Sekretærkurs (kor) (405)
Kassererkurs (kor) (406)
Arrangementsteknikk (kor) (407)
Prosjektarbeid (kor) (408)
Markedsføring og informasjon (kor) (409)
Lederkurs (distriktsledd) (410)
Sekretærkurs (distriktsledd) (411)
Kassererkurs (distriktsledd) (412)
Arrangementsteknikk (distriktsledd) (413)
Prosjektarbeid (distriktsledd) (414)
Markedsføring og informasjon (415)
Koret som fellesskap (416)

Studieplan-koder-fullstendig oversikt


Egne studieplaner

Dersom ingen av studieplanene passer til korets arbeid, kan dere lage deres egne. Disse må godkjennes av Norges Korforbund før tiltaket settes i verk.


En studieplan må inneholde følgende punkter:
· Innledning/visjon
· Mål
· Målgruppe
· Innhold
· Arbeidsmetoder
· Rammefaktorer/organisering
· Lærer/instruktør
· Litteratur
· Evaluering

Ønsker dere veiledning i å lage egne studieplaner, ta kontakt med konsulent Martin Borgnes på e-post: martinATkorforbundet.no eller tlf. 22 39 68 50.
NB! Erstatt [AT] med @ i e-postadresser.