​​​​Tilskudd til kor som driver voksenopplæring

 

Om rapportering​Studieplaner


Korøvelsene til korene regnes som kurs, og man kan derfor søke om støtte hvert semester. For å få tildelt VO-midler må hvert kurs ha en varighet på minst åtte timer i løpet av et semester. Konserter regnes ikke som en del av kurset. VO-midlene utbetales etter avsluttet vår- og høstsemester når rapport er sendt inn via «Minside» på kor.no.

Timesatsene varierer noe fra semester til semester. Støtten beregnes per klokketime, uavhengig av antall deltakere. I 2015 ble det f.eks. betalt ut 8,4 mill. kroner til våre medlemskor, basert på innrapporterte 107.000 studietimer.

All registrering av øvelser og frammøte gjøres på "MinSide" på kor.no. 

Rapporterings- og søknadsfrister
Vårsemesteret: 5. september (det åpnes for innsending 1. juni).
Høstsemesteret: 5. januar (det åpnes for innsending 1. november).​ 

Rett på gratis øvingslokale
Kor som driver voksenopplæring har krav på gratis øvininglokale i offentlige undervisningsbygg (skoler) på hverdager mellom 17.00-21.00. Skolene kan ikke ta leie i denne perioden. Bruk utover dette må avtales særskilt. Ta kontakt med Norges Korforbund for å få en bekreftelse på at ditt kor har slik rett.

Studieforbund
Norges Korforbund er fra 2014 medlem i Studieforbundet KOR. Se www.studieforbundetkor.no for mer informasjon. 

Vil du vite mer?
Se de andre undermenyene for mer informasjon om rapportering, studieplaner og skjemaer. For mer informasjon, kontakt Martin Borgnes, på telefon 959 00 678.